Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn — 7 juli, 2016

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn

I telefonistapplikationen kan man redigera det som syns i resultatvyn. Du kan själv välja vilka kolumner som är viktiga för dig, ändra ordningen på dom samt sortera resultaten.

Vilka kolumner?

Du kan som sagt själv välja vilka kolumner som ska visas i resultatvyn. Genom att högerklicka på raden högst upp får du fram en meny där du klickar på valet ”Mer”.

Columns-4059EE

Du får då fram en dialog där du enkelt kan lägga till de kolumner som är viktiga för dig.

ChooseColumnsPå just ditt företag kanske kolumnen ”Företag” inte är viktig då det bara är ett företag, då tar du bara bort markeringen i den boxen.

Som du ser så finns det två val för ”E-post”. Den som är markerad med en * är kolumnen som visar hela e-postadressen. Det andra valet visar en ikon och om man klickar på den så öppnas det mailprogram som är installerat på din dator.

Flytta på kolumner

Om du tycker att kolumnerna ligger i fel ordning kan du välja att flytta på dom. Klicka och håll in högst upp i den kolumn du vill flytta på. Dra den sedan till positionen du vill ha och släpp.

Sortera

Om du klickar i den översta raden i en kolumn, till exempel på ”Org” så kommer resultaten att sorteras i bokstavsordning efter organisationsnamnet.

Tips & Trix – Keyboard shortcuts — 29 mars, 2016

Tips & Trix – Keyboard shortcuts

There are many functions in the operator application 4059EE, and I’m sure that all of you don’t know all of them. In this post, we will highlight two features that we think are important; the mute function and the possibility to call a users associated voicemail.

Assigning a keyboard shortcut

Before you create a new / edit a keyboard shortcut, you need to find out what function it belongs to. Is it; a call handling function, or a function of Tellus PAM?
First, open the dialog for the settings, and then click ”Call Handling” (Select PAM if the shortcut belongs to the absence management) in the left part of the dialogue. In the right pane, select ”Keyboard”. You will now see all the functions that can be mapped to a button on your keyboard.
Keyboard-shortcuts.png
Many of the functions are already associated with a button, but you can change the key or create the ones that are not mapped here.
Click on the name of the function you want to change, such as ”View call queues”. Information about the key function is associated will be shown below.
 Assigned-key.png
If you want to change the assigned shortcut, select it in the list and move the focus to the text box. Press the button you want to have as the shortcut and press the assign button.
Mute button
Sometimes when you talk to a customer need to ask a colleague for help, or maybe it is that you have to sneeze (it happens to the best of us), and this might be something you don’t want the customer to hear. To make sure the customer doesn’t hear you, you can use the mute function and turn off your microphone. This can be done in two ways:
 1. Press the ”Mute” button at the bottom of the application.
  Mute.png

  When you have pressed the button the icon will change so that you can see that the microphone is off.
  Mute-active.png
 2. You can create a keyboard shortcut for this, follow the steps above but select ”Mute” in the list. When you press the button, you will see that the icon has changed and the microphone is turned off.
Call voicemail

You as an attendant can connect the caller directly from the operator application to a users voicemail. This can come in handy if the user doesn’t answer and the caller thinks it is easier to leave a message on his/hers voicemail instead of you writing down a message.

This can be done in two ways.
 1. Click the dynamic key (S-key) in the lower part of the application that has the text ”Voicemail”. If you do not see this button, it may be that you have to use the arrows to see more buttons, or that the user  doesn’t have a mailbox associated with it.
  Voicemail.png
 2. You can create a keyboard shortcut for this, follow the steps at the top of this post. The function you are looking for is called ”Call voicemail” and is located under ”Call handling” in the settings.
If you have something you want to know more about in our applications, feel free to comment!
Tips & Trix för administratörer – Versionsöversikt — 20 augusti, 2015

Tips & Trix för administratörer – Versionsöversikt

För att veta vilka versioner som finns tillgängliga för nedladdning, har en tekniker (eller någon med de rättigheterna) behövt logga in på SourceTech Portal för att se vilken senaste versionen är. Numera kan du som administratör i Tellus Web enkelt se vilken version ni har på systemet samt vilken version som finns tillgänglig för nedladdning.

För att se detta behöver du ha någon av administratörsrättigheterna i Tellus. Du hittar denna sida i den sista menyn ”Systeminställningar” och sedan väljer du ”Om Tellus R2”.
About.png

 

Sidan du då kommer till ser ut så här. Överst i tabellen ser du de applikationer som körs och som hör till Tellus.
Det finns några rader här som kan vara intressanta.
 • Tellus Webclient (Denna rad samt den som är för ”TellusPAMService” visar versionen på Tellus)
 • Tellus Mobile
 • EwsStatusManager (Tjänsten som hanterar kalenderkopplingen)
Den här sidan visar nämligen inte bara vilka versioner som är installerade hos er, utan även de tjänster som är igång.
De rader som har ljusgrå text är inaktiva. Det här systemet har tillexempel tjänsten för eXpose installerad, men den är inte igång och används.
Kolumnen efter namnet på tjänsten är den som visar vilken version som är installerad, nästa kolumn visar vilken version som finns tillgänglig för nedladdning. På detta sätt har ni som kund koll på vilken senaste nedladdningsbara version är.