Hur kan man få ut besöksstatistik från Tellus? — 5 december, 2014

Hur kan man få ut besöksstatistik från Tellus?

Genom att skapa en rapport kan man få ut besöksstatistik från Tellus. Här nedan finns en beskrivning på hur man ska göra.

Börja med att gå till administrationsdelen i TellusWeb. Välj sedan tilläggsmoduler och tryck på menyvalet ”Administrera mallar”. Skriv in en titel och välj hur du vill ha rapporten utskriven. Du måste även välja ett utseende för rapporten och vilket format du vill använda.
Nästa steg är att välja vilka fält som ska visas, det vill säga, vilken information du vill få ut ur systemet.
I det här exemplet har jag valt följande fält:
AdministrateReports
Glöm inte att skriva in en beskrivande text, det är den som kommer att stå som rubriker i rapporten, det som står i kolumnen ”Visa som”.
Du måste även fylla i hur många procent som just denna rad ska ta. Det är alltså hur många procent av den totala bredden på rapporten. Kontrollera att summan av dessa blir 100% annars kommer det att se väldigt konstigt ut när du genererar rapporten.
Efter detta kan du generera rapporten och få ut informationen angående de fält du valt. Informationen som kommer ut hämtas från databasen och sträcker sig från den aktuella dagen och så långt bak ditt företag har valt att spara informationen. Om du däremot endast vill göra ett speciellt urval ur just denna rapport kan du sätta ett filter.

Med filter kan du få ut en lista på de besökare som anlände under november 2014. Datumen går självklart att ändra till de specifika datum du vill ha statistik på.

På detta sätt kan du få ut besöksstatistik mellan specifika datum.
OBS! Det finns en inställning som gör att all besöksstatistik rensas efter ett visst antal dagar. Om du inte får ut någon statistik kan detta vara orsaken.
Vad är egentligen ”Följ profil” — 4 december, 2014

Vad är egentligen ”Följ profil”

Vi har fått en del frågor om hur man tolkar valet ”Följ profil” som finns på hänvisningssidan. Detta handlar helt enkelt om hur anknytningen ska hanteras när en hänvisning aktiveras och när den avaktiveras.

Vad är en profil?

Om du har flera telefoner kan du med profiler välja på vilken telefon du vill ta dina samtal. Det kan vara din anknytning, en mobiltelefon eller en helt annan anknytning.

Hur byter jag profil?

Det finns flera sätt som man kan ändra sin profil på.
1. Högst upp i TellusWeb finns det ikoner som symboliserar dina telefoner. Den ikonen som är blå är den profil som är aktiv just nu.
Profile-extension.png
2. Genom att välja någon av dina profiler som sluthändelse när du skapar en manuell hänvisning.
End-action2
3. Du kan även välja profil genom att använda applikationen MyTellus.
MyTellusProfiles.png

Vad innebär det?

Så tillbaka till frågan, vad händer egentligen när man väljer en annan profil.
Genom att byta profil väljer du helt enkelt på vilken av dina associerade telefoner som du finns tillgänglig på. Om du aktiverar en hänvisning och har valet ”Följ profil” som start- och sluthändelse kommer dina samtal att bli vidarekopplade till den telefon som du har som aktiv profil när hänvisningen är slut.
Följ profil är egentligen bara en förenkling av frasen ”telefonen ska följa de standardinställningar som är satta på denna anknytning”.

Förtydligande i Tellus 2.9

I version 2.9 valde vi att byta ut standardvalet för starthändelse till vad som egentligen sker med telefonen när en hänvisning blir aktiverad. I de flesta fallen (det finns så klart undantag) kommer telefonen nämligen att medflyttas till röstbrevlådan.

Vad betyder de olika valen i telefonstyrningen?

 • Ingen – Detta val innebär att ingen uppdatering skickas till växeln. Om man använder denna som starthändelse kan man skapa en så kallad ‘Mjuk hänvisning’ som innebär att telefonen kommer att fortsätta vara öppen för samtal under hänvisningen. På detta sätt kan man fortfarande besvara samtal under ett möte men telefonister kan få information om att personen i fråga är upptagen i möte.
 • Följ profil – Telefonen kommer att använda standard inställningarna som finns på telefonen och samtalen kommer att besvaras av den profil som är aktiv när hänvisningen tar slut.
 • Öppna – En uppdatering om att öppna telefonen skickas till växeln. Denna används oftast som sluthändelse för att telefonen ska vara tillgänglig för samtal igen.
 • Stäng – Telefonen kommer att vara stängd och inga samtal kommer att komma igenom, vanligtvis omdirigeras samtalen till telefonist eller röstbrevlåda.
 • Medflytta – Detta val medlyttar din telefon till det nummer som du skriver in i textrutan (som kommer fram när du gjort detta val). Tänk på att du måste ange trunkkod för att det ska fungera med ett externt nummer (oftast 0 eller 00).
 • Profilbyte – Genom att ange någon av dina profiler som sluthändelse kommer du att kunna byta profil. Du kan alltså med hjälp av dessa styra var du vill besvara dina samtal när din hänvisning tar slut.

 

Release Note – Tellus 2.10 — 28 oktober, 2014
Troubleshooting Tellus — 11 juni, 2014

Troubleshooting Tellus

This blog post describes ways for you to troubleshoot Tellus and is mainly directed to Tellus technicians.
Please note that somethings mentioned here requires Tellus 2.9. In older versions some of the configurations doesn’t exist and less logging information is written.
DbgView
First step is to download DbgView (a program which listens to real-time diagnostics output, download here) on the web server that hosts Tellus. All TellusWeb, TellusAPI and Tellus PAM logs can be viewed in DbgView.
The second step is to enable logging in either TellusWeb or TellusAPI, or both. This is done in the respective web.config (under C:/Program Files/SourceTech/TellusWeb or TellusAPI)
Open the config file in notepad and look for ”Logging.Enabled” and change the value attibute to ”true”, this is false by default. In TellusAPI there are multiple parts (ex ”Logging.BookingAPI.Enabled”) that you can enable or disabled, activate the parts that you are interested in.
Step three is to reproduce the error and look in DbgView if it says what the problem is.
Event viewer
If an exception has been thrown (ex. when an application crashes), information about this can be found in the Event viewer (aka Event logs).
To open the event viewer open ”Run” or an command prompt and enter ”eventvwr.msc”. Navigate, Windows Logs => Application. Here you can see various issues with applications on the system (not only Tellus).
For more help you can submit an issue on the Issue tracker, mail us at support@sourcetech.se.
Release Note – Tellus 2.9.0.2 — 27 mars, 2014

Release Note – Tellus 2.9.0.2

Tellus Web

In 2.9.0.2 TellusWeb has been updated with new default avatars.

Booking

In the administration of Booking objects a new resource has been added. It is now possible to choose TV as a resource for a booking object.

eXpose

The new TV resource is added in eXpose and displayed when configured in the Booking administration.

 

TellusMobile

The new default avatars has also been updated at TellusMobile.

 

Release Note – Tellus 2.9.0.1 — 6 februari, 2014

Release Note – Tellus 2.9.0.1

In version 2.9.0.1 we have corrected some errors from 2.9.0.0, and added some new functionality.

TellusWeb

About

At the Administration on TellusWeb in the section About, a new column has been added. This column displays the latest available version. This will make it easy to see if you have the latest Tellus version installed and running.
The services that aren’t started or running is displayed in grey color.

About.png

Mail servers

In the administration of mail servers a new setting has been added, Timeout. This setting specifies the maximum time for Tellus to wait for a response from the mail server, the default value is 5 seconds.

Mail server - Timeout.png

Understanding Internet Explorer compatibility view — 16 januari, 2014

Understanding Internet Explorer compatibility view

What is Compatibility view?

Internet Explorer 8 having a stricter adherence to W3C described web standards than its previous versions, IE 8 came much closer to the web standards (simply put: sites look more alike in all browsers). But this also meant that old sites (especially sites that were coded to a specific IE version) could break, no longer looking like they did even features could be broken. This happened with the release of IE 7.
To solve this Microsoft introduced “compatibility mode” in IE 8. This meant that web programmers could add a line to the web site to tell that this site should be run with IE 7 standards, and older sites would work as they did before.
With time TellusWeb evolved in appearance and feature wise, some not fully working in older IE’s. Because older IE’s didn’t follow the web standards it can be though and very time consuming to make a website that runs perfectly in IE and other browsers. So we said that we shouldn’t “support” IE 7 and we created a page which required the user to switch browser (Introduced in 2.8).
With the release of 2.9 we increased the IE requirement to IE 9 and we added a configuration to disable this requirement for those customers that couldn’t change browsers.

The problem

By default Internet Explorer has the setting “Display intranet sites in Compatibility View” enabled. This means that all sites that the browser considers is an intranet site will use the compatibility mode.
Example: If you write in “http://tellus/tellusweb”, IE will consider it as an intranet site but if you write the fully qualified domain name (FQDN, “http://tellus.company.com/tellusweb”) or an IP-address (“http://10.10.10.100/tellusweb”) IE will think that it is an internet site and therefore other settings will be applied.
Let’s say you run IE 10 and go to TellusWeb in your intranet, IE displays the page in compatibility view (if previous setting is enabled) the invalid browser page is shown (and it says that you are running an older IE).

The solution

Here are some ways of solving this problem

Solution 1: Internet settings

Open Internet Explorer => Tools => Compatibility View settings, uncheck the checkbox for “Display all websites in Compatibility View”.

Solution 2: Group policy

You can also make the same changes as in Solution 1 in the group policy to affect multiple accounts/computers.
 1. Open a Group Policy Object Editor with selected policy
 2. Expand ‘Computer configuration’ or ‘User configuration’, depending on your system.
 3. Administrative Templates => Windows Components => Internet Explorer => Compatibility view
 4. Double-click on “Turn on Internet Explorer Standards Mode for Local Intranet”
 5. Select Enabled, press OK
 6. Open cmd, enter “gpupdate /force” to update group policies

Solution 3: Browsing with FQDN or IP

By browsing with the fully qualified domain name (FQDN) or IP-address the browser interprets the site as an internet site and therefore compatibility view will be disabled.

Solution 4: Disabling the strict browser setting

If you are running 2.9 or later then you can disable the browser validation:
 1. Open web.config (usually located in C:\Program Files\SourceTech\TellusWeb\web.config)
 2. Find <add key=”Browser.StrictMode” value=”true” />
 3. Change the value to “false” and save
NOTE: This configuration will be reverted back to default when updating Tellus system

Troubleshooting

If you disabled “Display intranet sites in Compatibility View” and you still get the invalid browser page verify the following:
 • In IE => Tools => Compatibility View settings, verify that “Display all websites in Compatibility View” is disabled
 • Open Internet Options (via Control Panel or IE) => Security => Local intranet => Sites => Advanced, verify that the address to your TellusWeb is not listed here.

References

Release Note – Tellus 2.9 — 14 januari, 2014

Release Note – Tellus 2.9

General

SourceTech Tellus 2.9 includes several new features and enhancements;

 • New application, eXpose
 • New design on TellusWeb (including two themes dark and light)

Licensing

!Tellus 2.9 requires new server license, select the proper version (2.9) when downloading the license from Spectra™!

Previous version of Tellus, used the hard drive’s number as identification, when generating licenses. This has been changed and Tellus now uses an installation ID.  The ID can be found on the license manager page TellusWeb.

License manager.png

TellusWeb

TellusWeb has been redesigned and some new features are available.

Start page

A personal “start page” is displayed directly after login.

Start page.png

Here the users can get a quick view of their present/upcoming absences, latest messages, latest micro blog posts from their colleagues and the nearest birthdays. Each box can contain a maximum of 5 items.

Header

Header.png

In the header a globe has been added, when clicking this the ”start page” is displayed.

The drop for active profile has been removed and the active profile is now displayed with the type of device; the active is displayed in blue.

Micro blog

Micro blog.png

The micro blog has been redesigned to a more simple and modern interface.  A new section called “Popular bloggers” shows a list of people with most followers.

Booking

The booking page design has been simplified and some new features are added. If you have configured a room (object) with a projector, conference phone and/or whiteboard then the icons will reflect that.

Booking.png

TellusWeb Admin

The administration page has been organized into categories.

Admin.png

 

Calendar servers

Now you can configure to hide subjects for a calendar server, if enabled subjects will never be shown. If the subject contains a trigger word, this will be matched and added as a specific absence in Tellus as before.

Calendar servers - Hide subject.png

eXpose

A new application, eXpose, has been added in version 2.9. This application is used for booking resources and integrates with Tellus booking system.

expose1.png

The application makes it easy to see if a specific resource is available or not, see information about an upcoming booking or create a booking directly in the application.

The application can run in a browser or as a web app on iOS, Android or Windows tablets.