4059EE Feature Pack 170 build 20170928 — 28 september, 2017

4059EE Feature Pack 170 build 20170928

SourceTech JeraWe have released a Feature Pack that is compatible with 4059EE 1.7.x. This version has NO PAM plugin, meaning no connection to SourceTech Tellus PAM.

The plugins that are available in the version and can be selected during the installation is;

Eniro – Plugin for Swedish, Norwegian and Danish name provider.

Search.ch – Plugin for Swiss name provider.

Opplysningen.no – Plugin for Norwegian name provider.


!!If a connection to SourceTech Tellus PAM is required in 4059EE DO NOT install this version!!

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn — 7 juli, 2016

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn

I telefonistapplikationen kan man redigera det som syns i resultatvyn. Du kan själv välja vilka kolumner som är viktiga för dig, ändra ordningen på dom samt sortera resultaten.

Vilka kolumner?

Du kan som sagt själv välja vilka kolumner som ska visas i resultatvyn. Genom att högerklicka på raden högst upp får du fram en meny där du klickar på valet ”Mer”.

Columns-4059EE

Du får då fram en dialog där du enkelt kan lägga till de kolumner som är viktiga för dig.

ChooseColumnsPå just ditt företag kanske kolumnen ”Företag” inte är viktig då det bara är ett företag, då tar du bara bort markeringen i den boxen.

Som du ser så finns det två val för ”E-post”. Den som är markerad med en * är kolumnen som visar hela e-postadressen. Det andra valet visar en ikon och om man klickar på den så öppnas det mailprogram som är installerat på din dator.

Flytta på kolumner

Om du tycker att kolumnerna ligger i fel ordning kan du välja att flytta på dom. Klicka och håll in högst upp i den kolumn du vill flytta på. Dra den sedan till positionen du vill ha och släpp.

Sortera

Om du klickar i den översta raden i en kolumn, till exempel på ”Org” så kommer resultaten att sorteras i bokstavsordning efter organisationsnamnet.

Release note 4059EE Feature Packs 160_300 — 28 april, 2016

Release note 4059EE Feature Packs 160_300

4059EE-call-active

4059EE Feature Pack for PAM has been updated with the following:

 • The Tellus PAM tab was not automatically selected on a renewed search on the same criteria.
 • The default colors on old absences was strange, they have now been updated to the default set.

Plug-in for hitta.se

 • hitta.se plug-in stopped working due to API changes.

Plug-in for OTCS

 • In the OTCS plug-in the recipients in the bcc/cc fields was not displayed on incoming emails.
 • The automatic rsi search was not invoked in a non-PAM environment.
 • When there is an incoming email an audio alert will be played.
 • When you want to transfer an email to another agent, all available agents will be displayed when you select the campaign.
Tips & Trix – Keyboard shortcuts — 29 mars, 2016

Tips & Trix – Keyboard shortcuts

There are many functions in the operator application 4059EE, and I’m sure that all of you don’t know all of them. In this post, we will highlight two features that we think are important; the mute function and the possibility to call a users associated voicemail.

Assigning a keyboard shortcut

Before you create a new / edit a keyboard shortcut, you need to find out what function it belongs to. Is it; a call handling function, or a function of Tellus PAM?
First, open the dialog for the settings, and then click ”Call Handling” (Select PAM if the shortcut belongs to the absence management) in the left part of the dialogue. In the right pane, select ”Keyboard”. You will now see all the functions that can be mapped to a button on your keyboard.
Keyboard-shortcuts.png
Many of the functions are already associated with a button, but you can change the key or create the ones that are not mapped here.
Click on the name of the function you want to change, such as ”View call queues”. Information about the key function is associated will be shown below.
 Assigned-key.png
If you want to change the assigned shortcut, select it in the list and move the focus to the text box. Press the button you want to have as the shortcut and press the assign button.
Mute button
Sometimes when you talk to a customer need to ask a colleague for help, or maybe it is that you have to sneeze (it happens to the best of us), and this might be something you don’t want the customer to hear. To make sure the customer doesn’t hear you, you can use the mute function and turn off your microphone. This can be done in two ways:
 1. Press the ”Mute” button at the bottom of the application.
  Mute.png

  When you have pressed the button the icon will change so that you can see that the microphone is off.
  Mute-active.png
 2. You can create a keyboard shortcut for this, follow the steps above but select ”Mute” in the list. When you press the button, you will see that the icon has changed and the microphone is turned off.
Call voicemail

You as an attendant can connect the caller directly from the operator application to a users voicemail. This can come in handy if the user doesn’t answer and the caller thinks it is easier to leave a message on his/hers voicemail instead of you writing down a message.

This can be done in two ways.
 1. Click the dynamic key (S-key) in the lower part of the application that has the text ”Voicemail”. If you do not see this button, it may be that you have to use the arrows to see more buttons, or that the user  doesn’t have a mailbox associated with it.
  Voicemail.png
 2. You can create a keyboard shortcut for this, follow the steps at the top of this post. The function you are looking for is called ”Call voicemail” and is located under ”Call handling” in the settings.
If you have something you want to know more about in our applications, feel free to comment!
Tips & Trix – Snabbknappar — 23 mars, 2016

Tips & Trix – Snabbknappar

I 4059EE finns flera funktioner som alla kanske inte känner till, att man dessutom kan aktivera dessa funktioner via snabbknappar på tangentbordet är det säkert ännu färre som vet. I detta inlägg kommer vi att lyfta fram två funktioner som vi tycker är viktiga; sekretessknappen och funktionen ”Ring associerad röstbrevlåda”.

Att associera en snabbknapp

Innan man skapar upp en ny/redigerar en snabbknapp behöver man ta reda på vilken funktion den tillhör. Är det en funktion för samtalshantering eller har funktionen, till exempel, med Tellus PAM att göra?
Börja med att öppna dialogen för inställningar och klicka sedan på ”Callhandling” (välj PAM om det är en knapp för hänvisning) i den vänstra delen av dialogen. I den högra delen väljer du sedan ”Keyboard” och får då upp alla funktioner som kan mappas till en knapp på ditt tangentbord.

Keyboard-shortcuts.png

Många av funktionerna är redan associerade med en knapp, men du kan byta knapp eller skapa upp de som inte är mappade här.
Klicka på namnet på den funktionen du vill ändra, till exempel ”Visa samtalsköer”. Information om den knapp som funktionen är associerad till kommer att visas nedan.

Snabbknapp.png

Vill du ändra den markerar du helt enkelt den textboxen och trycker på den knapp på tangentbordet du vill använda. Klicka sedan på tilldela.
Sekretessknapp
Ibland när man talar med en kund behöver man fråga en kollega om hjälp eller så behöver man kanske nysa (det händer även den bästa!) då vill man inte att kunden ska höra detta. Man kan då stänga av sin egen mikrofon. Detta kan man göra på två olika sätt:
 1. Klicka på knappen för ”Mute” längst ned i applikationen.
  När du gjort det kommer ikonen att strykas över med en röd linje för att visa att mikrofonen är avstängd.Mute.png
  Mute-active.png
 2. Du kan skapa upp en snabbknapp för detta, följ stegen här ovanför men välj funktionen ”Sekretess” i listan. När du sedan använder knappen kommer du att se att ikonen för ”Mute” stryks över och mikrofonen stängs av.
Ring associerad röstbrevlåda
Om användaren har en röstbrevlåda i Tellus Voice kan du som telefonist koppla in den inringande kunden direkt från telefonistapplikationen till användarens röstbrevlåda. Detta kan komma väl till hands om en person inte svarar och kunden tycker att det är lättare att prata in ett meddelande på röstbrevlådan i stället för att du ska skriva ett meddelande.
Även denna funktion har två hanteringar.
 1. Klicka på den dynamiska knapp (s-knapp) i den nedre delen av applikationen som har texten ”Röstbrevlåda”. Om du inte ser denna knapp kan det vara så att du  måste använda pilarna för att se fler knappar, eller så har inte användaren en röstbrevlåda associerad till sig.
  Voicemail.png
 2. Du kan skapa en snabbknapp för detta, då följer du stegen som finns överst i detta inlägg. Funktionen som du söker efter heter ”Ring associerad rbl” och finns under delen för call handling i inställningarna.
Om du har förslag på vad du vill läsa om i dessa inlägg, tveka inte att lämna en kommentar!
Tips & Trix for operators — 20 maj, 2015

Tips & Trix for operators

All of the mentioned keyboard shortcuts below is part of the standard settings in the operator application 4059EE with Tellus PAM. Learn these to make your work more effective and ergonomic!

Listname

Description

Keyboard shortcut

Reload user details

Reload the user details to see if their absence is updated or changed.

Control + F5

Edit absence for active user

Opens the absence-editing dialog for the chosen user.

Control + F1

Edit operator specific info for users

Opens the editing dialog for the operator information.

Page Down

Remove operator information bar for user

Removes the operator information on the chosen user.

 Control + Shift + F1

Show last performed search results

Shows the last performed search and the results.

Delete

Intrude

You can intrude in a call if the desired user is already engaged. (This demands a special permission in the PBX)

End

Redial 

Redials the last dialed number.

Shift + Arrow Up

4059EE 1.6 sneak peak — 18 december, 2014

4059EE 1.6 sneak peak

In 2011 SourceTech signed a OEM agreement with Alcatel-Lucent. This means that SourceTech develops the operator application 4059EE for Alcatel-Lucent.
The operator application has looked the same since the beginning, we thought it was time for a face lift and sent this updated design to Alcatel-Lucent. This is not a reality yet, many decision remains to be taken. But we are one step closer to a new, modern operator application.

4059EE-1.6.png

UPDATE: This suggestion was approved and the change will take place in the next version (1.6) of the operator application 4059EE.
See real screenshots of the new design below!

Dark Skies.jpg

Release Note 4059EE Feature pack 140_290 — 9 april, 2014

Release Note 4059EE Feature pack 140_290

4059EE Feature Pack has been updated with a new icon set, the same icons that are used in TellusWeb 2.9.

The default color for absences has been changed, the color can still be customized. If a custom color is set for absences this will not be affected by the change.

Visit

The plugin for Tellus Visit has also been updated with new icons.

The dialog New visitors are now modeless, which means that if an operator is busy adding new visitors calls can be answered without losing the unfinished registration.