Problems with Tellus Web 3.1.2.1 — 20 oktober, 2017

Problems with Tellus Web 3.1.2.1

tellus-web

This is some important information regarding SourceTech Tellus WebApps 3.1.2.1, our latest released Tellus Web.

We have found a problem in this version, that is only affected when SourceTech Tellus is used with SourceTech Tellus Voice.

When Tellus Web makes a request for Tellus Voice and it’s settings Tellus API makes a lot of request. This results in TellusVoiceAPIAppPool to increases it’s use of memory, and using a lot more memory then it should.  If the machine dosen’t have sufficient memory the server becomes slow.
This can have major effects to the Tellus system, resulting in problems for applications/functions to work as expected.

The problem dosen’t have to occur at a customer just becuase they are running the faulting version, it depends on the machine amount of memory accordingly to the size of the Tellus system. If you have any questions feel free to contact us.

We are currently investigating the problem and will fix it as soon as possible. The version is removed from Downloads and we don’t recommend an upgrade to this version.

 

 

4059EE Feature Pack 170 build 20170928 — 28 september, 2017

4059EE Feature Pack 170 build 20170928

SourceTech JeraWe have released a Feature Pack that is compatible with 4059EE 1.7.x. This version has NO PAM plugin, meaning no connection to SourceTech Tellus PAM.

The plugins that are available in the version and can be selected during the installation is;

Eniro – Plugin for Swedish, Norwegian and Danish name provider.

Search.ch – Plugin for Swiss name provider.

Opplysningen.no – Plugin for Norwegian name provider.


!!If a connection to SourceTech Tellus PAM is required in 4059EE DO NOT install this version!!

Installer unable to close applications during installation — 22 september, 2017

Installer unable to close applications during installation

We would like to inform you on an issue that can occur during an installation of our products, not only for the installer displayed below.
During some installations the installation is paused and this dialog is shown;

IA dialog

If this dialog is shown you should know what to do, since some of the choices abow can result in trouble.

YesThe requested applications are closed by the installer and the installation continues.

No –  The dialog is closed and the installation, seems to, continue but results in error since the applications hasen’t been closed.

Cancel – The dialog is closed and the installation is cancelled.

Release note for SourceTech Tellus Voice Packages: Name package 2.0.3.3 and LangPack Spoken Absence 2.0.3.4 — 20 september, 2017

Release note for SourceTech Tellus Voice Packages: Name package 2.0.3.3 and LangPack Spoken Absence 2.0.3.4

tellus-cloudWe have updated and released two packages for SourceTech Tellus Voice, this two are Tellus Voice – Name package – Swedish 2.0.3.3 and Tellus Voice – LangPack Spoken Absence – Swedish 2.0.3.4.

Both of the packages requires SourceTech Tellus Voice 2.0.3.0 or higher.

Tellus Voice – Name package – Swedish 2.0.3.3
This package has been updated with new names.

Tellus Voice – LangPack Spoken Absence – Swedish 2.0.3.4
In the Language package Spoken Absence for Swedish, we have changed the prompting when a user is busy on the phone. Before Tellus Voice prompted ”The person with extension xxx is busy…” (default, without name playback). In the new version, Tellus Voice prompts ”The person with extension xxx is busy on the phone…” (as default, without name playback).

Both packages are available and can be downloaded with SourceTech Cloud Services on the Tellus Cloud Portal.

Tips och trix – Användare — 18 september, 2017

Tips och trix – Användare

I hänvisningsdelen i Tellus finns det val för hur din telefon ska hanteras under din hänvisning. Beroende på vilka inställningar din administratör har valt på din telefon så kommer standardvalet att variera. Vi ska i det här blogginlägget beskriva vilka händelser som finns och vad de innebär.

Vad gör starthändelsen?

När du sätter en hänvisning i Tellus så skickas den informationen till telefonväxeln, detta för att din telefon ska hanteras på önskat sätt under tiden du inte kan svara i telefonen.

Vilka val finns det?

Följande val finns att välja på i Tellus.

Starthändelser-standard

Dessa val är de som alltid finns med som starthändelser. Det finns fler val under sluthändelser, dessa förklaras längre ned.

Vad gör de olika valen?

  • Ingen – Detta val innebär att ingen uppdatering skickas till telefonväxeln. Om man använder denna som starthändelse kan man skapa en så kallad ”Mjuk hänvisning” som innebär att telefonen kommer att fortsätta vara öppen för samtal under hänvisningen. På så sätt kan man fortfarande besvara samtal under ett möte, men telefonister och kollegor ser att du egentligen är upptagen.
  • Följ profil – Om du har flera anknytningar upplagda som Tellus kan styra så kan du använda valet följ profil. Detta innebär att alla kontrollerbara anknytningar kommer att hanteras enligt inställningarna en administratör har gjort på den under hänvisningen. När hänvisningen sedan tar slut kommer de att öppnas och styra samtalen till den telefon du har valt ska vara aktiv.
  • Öppna – Detta val bör endast användas som sluthändelse, endast vid speciella tillfällen bör det vara en starthändelse. Det som händer är att en order om att öppna telefonen för samtal och om telefonen redan är öppen (du är närvarande) så kan valet göra att dubbla budskap skickas till växeln vilket kan leda till felaktigheter.
  • Stäng – Detta val skickar en order om att stänga telefonen till växeln. Detta gör att inga samtal kommer igenom och vanligtvis dirigeras de till telefonist eller röstbrevlåda.
  • Medflytta Detta val är det vanligaste och oftast det som sker i bakgrunden. Det gör att din telefon medflyttas till en röstbrevlåda eller annan telefon under hänvisningen. När du har gjort detta val kommer du att få en textruta där du skriver in det telefonnummer som telefonen ska medflyttas till under hänvisningen. Det kan vara en anknytning eller ett externt nummer, om det är ett externt nummer är det viktigt att du anger trunkkoden för att det ska fungera (oftast 0 eller 00).

Om ni använder Tellus Voice

Om ditt företag använder Tellus Voice och administratören har satt det som din standard starthändelse kommer du att ha ytterligare ett val i starthändelserna. Detta kommer även att vara det som är valt som standard när du skapar en ny hänvisning.

Starthändelser

Som sista val kommer då valet ”Tellus Voice” (Eller det som administratören har döpt röstbrevlådan till) att finnas. Detta gör att alla dina samtal kommer till din röstbrevlåda under hänvisningen och får valet att lämna meddelandet till dig.

Om administratören har stängt av möjligheten att lämna meddelanden i din röstbrevlåda kommer endast orsaken för hänvisningen att spelas upp.

Vad gör sluthändelsen?

Sluthändelsen bestämmer vad som ska hända när hänvisningen tar slut. Ska telefonen öppnas, medflyttas till en annan telefon eller fortsätta vara stängd?

Valen för sluthändelsen skiljer sig något från de som finns för starthändelse, de första sex valen är desamma, men om du har profiler knutna till din användare kommer dessa att finnas som val för sluthändelsen.

Screen Shot 2017-09-14 at 09.19.08

Vad är en profil?

En profil är en telefon som din vanliga anknytning kan styras till med ett enkelt val i TellusWeb. Detta gör att du inte behöver lägga en hänvisning om du till exempel arbetar hemma utan du kan enkelt byta profil till din hem- eller mobiltelefon. På detta sätt kan kunder nå dig på din anknytning även när du inte är på kontoret, men när du tillexempel har lunch så är din anknytning stängd.

Om du väljer en profil som sluthändelse kommer din anknytning att medflyttas till den profilen tills du gör ett aktivt val att det inte längre ska vara din aktiva profil.

Divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

SaveSave

Release Note Tellus Voice 2.0.3.7 and Tellus WebApps 3.1.2.1 — 30 juni, 2017

Release Note Tellus Voice 2.0.3.7 and Tellus WebApps 3.1.2.1

tellus-voice
We found an issue regarding changing status of voicemail message. This problem only occurred when a large number of messages is stored.

We have fixed this problem in Tellus Voice with version 2.0.3.7.

 


tellus-web
In Tellus WebApps we have update TellusAPI to be compatible with Tellus Voice 2.0.3.7. This means that Tellus WebApps 3.1.2.1 must be upgraded if Tellus Voice 2.0.3.7 is installed and vice versa.

 

Release Note Tellus Voice 2.0.3.6 and Packages for Tellus Voice — 22 juni, 2017

Release Note Tellus Voice 2.0.3.6 and Packages for Tellus Voice

We have some important information regarding this Tellus Voice version and the compatible Tellus Voice packages that can be read here.

Tellus Voice 2.0.3.6

tellus-voice When the customer’s system is updated to Tellus Voice 2.0.3.6 new version of package Tellus Voice – Spoken Absence, Tellus Voice – Polling and the LangPacks for the corresponding Tellus Voice Language needs to be installed in order for Tellus Voice to work.

This is needed since we have update the structure of prompts for Tellus Voice. If this isn’t done Tellus Voice won’t be able to find the correct prompts.

Packages for Tellus Voicetellus-cloud

Released Tellus Voice packages are:
Tellus Voice – Spoken Absence 2.0.3.6
Tellus Voice – Polling 2.0.3.2
Tellus Voice – Language pack English 2.0.3.3
Tellus Voice – Language pack Swedish 2.0.3.3
Tellus Voice – Language pack Norwegian 2.0.3.4
Tellus Voice – Names Swedish 2.0.3.2

Language packages
In the Language packs for Tellus Voice we have moved some prompts that was placed in incorrect folder and updated the manuscripts using these prompts.

Some updates has also been made regarding the path of the prompts.

Spoken Absence & Polling
Some changes has been made with the installation of scripts for Spoken Absence & Polling. In Spoken Absence 2.0.3.6 and Polling 2.0.3.2 all scripts will be updated in the database, regardless if they are system scripts or not. Read more about it here.

Names
In the package for Names we have updated the path for folders for Firstname and Lastname.

Important information regarding Tellus Voice 2.0.3.6 and packages for Spoken Absence and Polling —

Important information regarding Tellus Voice 2.0.3.6 and packages for Spoken Absence and Polling

tellus-voice

We have some important information regarding Tellus Voice 2.0.3.6 and the packages for Tellus Voice compatible with the version 2.0.3.6.
!This should be read and taking into account before installing at customer site!

When TellusVoice DB is created and the database migration has been applied, a pre-set with the vxml script that Tellus Voice uses is installed in the database. When the package Tellus Voice – Spoken Absence and Tellus Voice – Polling is downloaded and installed by Cloud Services, all scripts that are considered to be system scripts will be updated with the new scripts.tellus-cloud

If a scripts is set as a none system script this will not be updated.

An early problem with Tellus Voice was that the scripts installed in the database (with the database migrations) was not set as system scripts. This has resulted in a problem where scripts, that infact, are system scripts hasn’t been updated.
What we have done in Tellus Voice 2.0.3.6 and the packages Tellus Voice – Spoken Absence 2.0.3.6 and Tellus Voice – Polling 2.0.3.2 is to change, temporarily, the behaviour of scripts.

When installing the new packages for Spoken Absence and Polling all scripts in the database will be overwritten, regardless if they are system scripts or not. The new scripts are, as it should, marked as system scripts after the installation, which means that the problem of update of scripts will not exists in future versions.

This change will not cause any problem if the customer uses the default scripts and haven’t made any alterations in the scripts. If alterations has been made for the customer, some adjustments needs to be done when before installing. The altered scripts can be copied from TellusVoiceDB before installing and then be applied again after the installation. If there are any hesitation regarding what needs to be done, feel free to contact us.

We recommend that all customers upgrade to Tellus Voice 2.0.3.6 and download the packages Tellus Voice – Spoken Absence 2.0.3.6, Tellus Voice – Polling 2.0.3.2 and LangPacks for installed languages.

Release notes with information regarding version of packages and changes can be read here.

 

Sommarmingel på Supper Gården — 15 juni, 2017

Sommarmingel på Supper Gården

Den 14 juni hade vi Sommarmingel tillsammans med kunder och partners på Supper Gården i Stockholm.

Det var en väldigt lyckad kväll och vi är glada att så många deltog.

Supper9.jpg

Innan alla gäster kom var det tomt och lugnt.

Supper2.jpg

Cissi och Nathalie tillsammans med servitören Daniel.

Supper8.jpg

Bjarne, Mariah och Elin I väntan på våra gäster.

Foto 2017-06-15 00 01 07.jpg

Vid midnatt åkte vi hem men kvällen fortsatte för många andra i den varma sommarnatten.

Tips & Trix – Users — 9 juni, 2017

Tips & Trix – Users

A well developed visitor system gives your entire organization a professional impression and will lift the efficiency in the reception. Tellus Visit is a system for handling of visitors that is integrated in our Tellus suite. Due to this integration we can optimise the functionality by giving the system access to your database, by doing this, you will make it quicker and easier for all involved, receptionists, visitors and users.

You can pre-register your visitors in TellusWeb.  This will favour both you, the receptionist and your visitors. Your pre-registered visitors will be shown in the receptionists attendant plug-in and this will ensure you that your visitors will receive the best possible service from the reception.

The visit pane in TellusWeb got redesigned in 3.1.2.0 to make it even easier for you as a user.

AddVisit

The first thing you will see is a form where you fill out the information about the user. Set the time that you are expecting the visitor to arrive and leave. You can also select a category for the visitor (these are defined by the administrator) and other information about the visit.

When you have filled out the form, simply press ”Save” and the visitor will be created with you as the recipient.

Visitors

When you are expecting visitors, they will be listed under the form in the visit pane. You can edit or remove visitors that have the status ”Pending”. The color of the icon on the left hand side shows the status of the visitor.

In this image the visitors ”Anna Andersson” and ”Björn Martinsson” are inhouse. The visitor ”Lena Björk” will arrive tomorrow.

If the color of the icon is red the visitor has been checked out of the system.

Divider-01