På denna sida kommer vi att publicera de namn som har levererats i den senaste publiceringen av namnpaket.

För att installera namnpaketet behöver en utbildad tekniker ladda ner paketet och sedan installera detta hos kunden. Observera att detta inte sker automatiskt.

Namn levererade i april 2018

Förnamn Efternamn
Ling Hilke
Kakoulis Song
Mariann de Haan
 Luke Kulcsar
McKee
Carin Aquilon

Namn levererade i december 2017

Förnamn Efternamn
Anna Ma Ahl
Björgvin Al-Mauly
Dragana Almqvist
Gudny Anttikoski
Gunhild Asplind
Heli Aubert Opdal
Helle Axell Hedén
Jennika Backjanis
Lars-Göran Borglund
Lars-Inge Burman
Maja Canemyr
Malena Clementi
Metta Collsiöö
Mårten Danhammar
Norah Ehrner
Oskar Eriksson Lundin
Pirjo Flensburg
Radia Glas
Raina Grossmith
Roine Haunss
Rosina Helgason
Sara Iggander
Sonny Israelsson
Taina Karat
Tove Karinsdotter
Viki Kretz
Ylva Kron Forsling
Kvam Bartoletti
Lazovic
Lehmussalmi
Ljungberg
Ljungstedt
Lundberg
Lönberg
Magnusson Tofer
Malm
Malmbom
Marklund
Mattysek
Nording
Nyström
Oksman
Qvarfordt
Rea
Reinicke
Rizvi
Sedvallsson
Sernklev
Setterblad
Sjöblom
Sköldborg
Sköthagen
Snell
Sorner
Stehn
Stener
Sterner
Stolt
Suttner
Svendén
Säfström
Tham
Thomé
Tivar
Todorovic
Ubbe
Wahlgren
Wessel
Wilson
Yngwe
Zetterström
Åsberg
Öhrner
Öst
Östh

Namn levererade i augusti 2017

Förnamn Efternamn
Söderholm Stålenmark
Kakoulis Söderholm
Amalia Kakoulis
Lynda
Wahlström
Unger