Tips & Trix – Users — 9 juni, 2017

Tips & Trix – Users

A well developed visitor system gives your entire organization a professional impression and will lift the efficiency in the reception. Tellus Visit is a system for handling of visitors that is integrated in our Tellus suite. Due to this integration we can optimise the functionality by giving the system access to your database, by doing this, you will make it quicker and easier for all involved, receptionists, visitors and users.

You can pre-register your visitors in TellusWeb.  This will favour both you, the receptionist and your visitors. Your pre-registered visitors will be shown in the receptionists attendant plug-in and this will ensure you that your visitors will receive the best possible service from the reception.

The visit pane in TellusWeb got redesigned in 3.1.2.0 to make it even easier for you as a user.

AddVisit

The first thing you will see is a form where you fill out the information about the user. Set the time that you are expecting the visitor to arrive and leave. You can also select a category for the visitor (these are defined by the administrator) and other information about the visit.

When you have filled out the form, simply press ”Save” and the visitor will be created with you as the recipient.

Visitors

When you are expecting visitors, they will be listed under the form in the visit pane. You can edit or remove visitors that have the status ”Pending”. The color of the icon on the left hand side shows the status of the visitor.

In this image the visitors ”Anna Andersson” and ”Björn Martinsson” are inhouse. The visitor ”Lena Björk” will arrive tomorrow.

If the color of the icon is red the visitor has been checked out of the system.

Divider-01

 

Release Notes Tellus PAM 3.1.0.3 — 2 juni, 2017

Release Notes Tellus PAM 3.1.0.3

tellus-pam

In SourceTech Tellus PAM we have some updates.

We have update the integration to Alcatel-Lucent OpenTouch, we have now added support for OpenTouch 12.x. Customer that uses the OpenTouch and has version 12.x must upgrade to Tellus PAM 3.1.0.3.

We have update the Tellus APIWrapper, used for calendar integration to Lotus Domino, so that calendar items received is sorted on different actions. Fixing issues when items, sometimes, were sent to TellusAPI in incorrect order.

Bug fix: Visit that hasn’t been checked-in where date and time for expected departure has passed wasn’t purged during housekeeping.

Tips & Trix – Användare — 29 maj, 2017

Tips & Trix – Användare

Ett välutvecklat besökssystem ger hela organisationen ett professionellt intryck och ökar effektiviteten i receptionen. Tellus Visit är ett system för besökshantering som integreras med Tellus-sviten. I och med det har besökssystemet tillgång till er databas och det ökar funktionaliteten gentemot ett fristående besökssystem.

I TellusWeb kan användare förregistrera sina besök och på så sätt underlätta processen för receptionister och besökare. Finns besöken inskrivna i systemet sedan tidigare kan receptionisterna skriva ut eventuella besöksetiketter så att de finns klara när besökaren anländer och besökaren behöver på så sätt inte skriva in sina uppgifter.

I TellusWeb version 3.1.2.0 har vi gjort om designen för denna sida för att göra det tydligare för dig som användare.

Lägg till besök

Det första du ser när du går in på sidan för besök är ett formulär där du enkelt kan skriva in den information om besökaren som behövs. Här väljer du tid för när besöket förväntas ankomma och lämna, du kan även välja en kategori (dessa definieras av administratören) samt ytterligare information om besöket. Informationen kan till exempel vara vilket konferensrum ni ska vara i.

När du har fyllt i informationen klickar du på spara och besöket registreras med dig som mottagare.Incheckade besökare

När du har besök registrerade kommer dessa att visas under registreringsformuläret. Där kan du redigera eller ta bort besökare som ännu inte har anlänt. Färgen på rektangeln längst ut till vänster visar om besökaren har blivit incheckad eller inte.

På denna bild är ”Sanna Bark” och ”Erik Hansson” incheckade och alltså på plats på företaget. Besökaren ”Kamilla Wimnell” förväntas ankomma först imorgon och har därför färgen gul.

Om besökaren har en röd rektangel betyder det att den har blivit utcheckad och inte längre är på plats på kontoret.

Divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

 

Tips & Trix for administrators — 30 mars, 2017

Tips & Trix for administrators

We will soon release a new version of TellusWeb. In this version we have made som changes in the administration of operators.

The new page has an easier look and feel that follows our new design guidelines.

The first thing you will see when you open the page from the administration menu is a list of the users that are defined as an operator.

Operators.png

You can easily remove or edit a operator here.

If you want to add a new operator you search for the person in the search box and will get a result list.

Add-operators

To add a user as an operator you simply press the plus icon at the far right and select the node and number translator. Easy as that!

Divider-01

Please leave a comment on what you would like to read about or if you have any questions regarding this. We are trying to post relevant information for you that can help in your daily work.

Tips & Trix för administratörer — 20 mars, 2017

Tips & Trix för administratörer

Inom kort kommer vi att släppa en ny version av TellusWeb. Där finns bland annat en uppdaterad sida för att administrera vilka som är telefonister i systemet och på så sätt har rättigheterna att logga in i telefonistapplikaitonen.

Den nya sidan är enklare att använda och har en helt ny design som följer våra nya riktlinjer.

När man kommer in på sidan får man en lista på de användare som redan finns associerade som telefonister.

Telefonister.png

I den här vyn är det enkelt att redigera eller ta bort en telefonist.

Om du vill lägga till en ny telefonist söker du i sökrutan och får då en lista med de som stämmer överens med dina sökkriterier.

Telefonister-search

För att ge denna användare rätten att logga in i telefonistapplikationen klickar du på det gröna plusset och i dialogen som öppnas väljer du vilken nod telefonisten ska tillhöra samt nummeröversättare.

Divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

Workshop för telefonister och administratörer — 13 mars, 2017
Tips & Trix Administrators — 6 februari, 2017

Tips & Trix Administrators

It’s important that all settings on a user is correct when using Tellus. This is not only for the user settings, it’s also important that all organisation settings are valid. This can be tricky to check in an easy way. But in the administration there is a page called ”Overview” where all settings on a user is displayed.

In the administration the ”Overview” is located in the first section at the far left.

adminmenu-en

 

Here you get an overview of all settings bound to a user, both user settings and organisation settings.

overview-en

In this picture we can see that the user ”Cecilia Alerius” is bound to the organisation ”Marketing”. A lot of the important settings are located on the organisation and here we can easily find errors if there is some. We can see that the organisation ”Marketing” is bound to the organisation setting ”SourceTech”.

In the organisation settings there are information about the absence profile that the user gets access to. This controls which absence types that are displayed when you want to create an absence for the user. You can also see the email server, calendar server etc.

You can also see the phones bound to the user and which node they are connected to.

If there are any errors this will be displayed in red which makes it easy to spot.

overview-empty-en

divider-01

Please leave a comment on this entry if you have any request about the Tips & Trix section, or if you have any questions about this feature.

Tips & Trix Administratörer — 31 januari, 2017

Tips & Trix Administratörer

I Tellus är det viktigt att alla inställningar på en användare stämmer. Det är inte bara inställningarna på själva användaren som är viktig, utan organisationsinställningarna är minst lika viktiga. Det kan vara svårt att få en översikt för vilka inställningar som används på en person, därför vill vi idag tipsa om sidan för översikt i administrationen.

Översikten hittar du i administrationsmenyn i den första sektionen och längst till vänster.

adminmeny

I denna vy kan du alltså se vilka inställningar som en viss användare har bundna till sig.

Overview-SE.png

Vi kan här se att användaren ”Cecilia Alerius” tillhör organisationen ”Marketing”. Många viktiga inställningar ligger som sagt på organisationsnivå och här kan vi se att de som tillhör organisationen ”Marketing” använder inställningarna ”SourceTech”.

Här finns information om vilken frånvaroprofil användaren har tillgång till, det är alltså vilka frånvarokoder som ska finnas tillgängliga för användaren att använda. Vi ser även e-post server, SMS-tjänst, kalenderkoppling med mera.

Här finns också information om vilka telefoner som användaren har samt vilken nod de tillhör.

Denna sida är väldigt användbar om man upptäcker problem med en användare. Det är lätt att se om det är någon viktig information som saknas.

overview-empty-se

divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

Release Notes Tellus PAM 3.1.0.1 and TellusWebApps 3.1.0.3 — 19 december, 2016

Release Notes Tellus PAM 3.1.0.1 and TellusWebApps 3.1.0.3

Tellus Pam

tellus-pam

We have fixed an issue in Tellus PAM regarding database upgrades.
This problem occurred when the customer upgraded from release (and had a build of Tellus DB ≥ 285) to release 3. This resulting in problems adding the license for release 3.

We have alos fixed a issue with SourceTech Tellus backup script. This problem resulted in that no backup of TellusDB was added in the Tellus backup.

 

tellus-web

Tellus Web

In Tellus Web we have fixed and issue when syncing to Tellus from Active Directory using SourceTech AD Sync. Problem occured when sync a phone number that was bound to a number translator where area code 1 or area code 2 was missing.

 

 

Tips & Trix – Users — 4 november, 2016

Tips & Trix – Users

Sometimes it’s difficult to know which users that has the same manager. In Tellus there is an easy way to figure this out.

Start by searching for a user, I have searched for Nathalie Heisner.

Nathalie-1-EN.png

We can easily see that her manager is Leif Andersson, but I would like to know if there is anyone else that reports to him. To do this I simply click on the link that says his name and gets redirected to his details.

nathalie-2-en

Below the detailed pane I can see a result list with the users that have Leif set as their manager in Tellus.

leffeen

This will also work on the information set in the field for Colleague.

divider-01

Please feel free to comment and tell us what you would like to read about on our blog.