Tips & Trix Administratörer — 31 januari, 2017

Tips & Trix Administratörer

I Tellus är det viktigt att alla inställningar på en användare stämmer. Det är inte bara inställningarna på själva användaren som är viktig, utan organisationsinställningarna är minst lika viktiga. Det kan vara svårt att få en översikt för vilka inställningar som används på en person, därför vill vi idag tipsa om sidan för översikt i administrationen.

Översikten hittar du i administrationsmenyn i den första sektionen och längst till vänster.

adminmeny

I denna vy kan du alltså se vilka inställningar som en viss användare har bundna till sig.

Overview-SE.png

Vi kan här se att användaren ”Cecilia Alerius” tillhör organisationen ”Marketing”. Många viktiga inställningar ligger som sagt på organisationsnivå och här kan vi se att de som tillhör organisationen ”Marketing” använder inställningarna ”SourceTech”.

Här finns information om vilken frånvaroprofil användaren har tillgång till, det är alltså vilka frånvarokoder som ska finnas tillgängliga för användaren att använda. Vi ser även e-post server, SMS-tjänst, kalenderkoppling med mera.

Här finns också information om vilka telefoner som användaren har samt vilken nod de tillhör.

Denna sida är väldigt användbar om man upptäcker problem med en användare. Det är lätt att se om det är någon viktig information som saknas.

overview-empty-se

divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

Tips & Trix – Users — 4 november, 2016

Tips & Trix – Users

Sometimes it’s difficult to know which users that has the same manager. In Tellus there is an easy way to figure this out.

Start by searching for a user, I have searched for Nathalie Heisner.

Nathalie-1-EN.png

We can easily see that her manager is Leif Andersson, but I would like to know if there is anyone else that reports to him. To do this I simply click on the link that says his name and gets redirected to his details.

nathalie-2-en

Below the detailed pane I can see a result list with the users that have Leif set as their manager in Tellus.

leffeen

This will also work on the information set in the field for Colleague.

divider-01

Please feel free to comment and tell us what you would like to read about on our blog.

Tips & Trix – Användare — 26 oktober, 2016

Tips & Trix – Användare

Det kan ibland vara svårt att veta vilka som har samma chef, de arbetar ju inte alltid på samma avdelning. Men i Tellus finns det ett enkelt sätt att ta reda på vilka som har samma chef, eller samma ersättare.

Sök upp en person, i mitt fall har jag valt Nathalie Heisner.

nathalie-1

Vi ser att hon har Leif Andersson som chef, men jag vill ju veta vilka mer som har honom som chef. Då klickar jag helt enkelt på länken till hans detaljer.

Nathalie-2.png

Då kommer vi att se att jag får upp alla uppgifter som finns inskriva i systemet på Leifs användare. Men under det får jag en lista med de användare som har honom inskriven som sin chef i Tellus.

leffe

Detta fungerar som sagt även på de som ha ”Ersättare” inskrivna.

divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

Forum 2016 — 24 oktober, 2016
Release note Tellus 3.1 — 21 september, 2016

Release note Tellus 3.1

tellus-pam

In version 3.1 there some news we would like to point out to you.

Sourcetech Tellus PAM & Source Tech Tellus Web

tellus-web

 

  • Support for TDC SMS. The companies that uses TDC SMS as their supplier can now use it for the notifications for Tellus.

Bug fix: Unable to listen to Voicemail messages in Tellus Web.

 

 

tellus-cloud

SourceTech Tellus Cloud (Cloud Services)

Some changes has been made in Cloud Services.

  • Automatic license generation.* Tellus Cloud polls Spectra for order changes every 6th hour. When SourceTech has accepted a order, a licens will be downloaded to the customer within 6 hours. This means that when a order is accepted by SourceTech the customers updated support fee will start.
    NOTE! This only affects customer with a installed ≥3.0. New customer will not be affected.
  • The handling of license generation has been improved.

 

* If a license is created manually, the version must be set to 3.1 in Spectra.

 

Tips & Trix – Tellus Mobile — 30 augusti, 2016

Tips & Trix – Tellus Mobile

Om ni använder er av röstbrevlådan Tellus Voice och den mobila webbklienten Tellus Mobile kan du lyssna av dina röstmeddelanden i din smartphone.

Det som krävs är att användaren har en aktiv röstbrevlåda i Tellus Voice och att det går att lämna meddelanden på den, det vill säga att det finns en aktiv inkorg. När detta är gjort kommer det att synas en ikon för röstbrevlådan i menyn i Tellus Mobile. Klickar du där kommer du att se de röstmeddelanden som du har och kan även lyssna av dom.

 

VisualVoicemail

Tips & Trix – Columns in the operator application — 12 juli, 2016

Tips & Trix – Columns in the operator application

In the operator application you can customize the appearance of the result grid. You can choose which columns you want to have visible, the order of the columns and you can also sort the results after the column headings.

Which columns?

As mentioned above you can choose which columns you want to have visible in the result grid. Just right click in the header and select ”More”.

 

Columns-4059EE-ENYou will get a dialog where you can select the columns you want.ChooseColumns-EN

On your company the column ”Company” might not be important, then just remove the selection in the box.

As you can see, there are two choices for ”E-mail”. The one marked with a * are the column that displays the full email address. The other choice shows an icon and if you click on it you will open the email program that is installed on your computer.

Move columns

If the columns are in the wrong order for you, just rearrange them! Click and drag in the header and place the column where you want it!

Sorting

If you want to sort your results on ”Org”, just click the header and the result will be sort in alphabetical order.

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn — 7 juli, 2016

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn

I telefonistapplikationen kan man redigera det som syns i resultatvyn. Du kan själv välja vilka kolumner som är viktiga för dig, ändra ordningen på dom samt sortera resultaten.

Vilka kolumner?

Du kan som sagt själv välja vilka kolumner som ska visas i resultatvyn. Genom att högerklicka på raden högst upp får du fram en meny där du klickar på valet ”Mer”.

Columns-4059EE

Du får då fram en dialog där du enkelt kan lägga till de kolumner som är viktiga för dig.

ChooseColumnsPå just ditt företag kanske kolumnen ”Företag” inte är viktig då det bara är ett företag, då tar du bara bort markeringen i den boxen.

Som du ser så finns det två val för ”E-post”. Den som är markerad med en * är kolumnen som visar hela e-postadressen. Det andra valet visar en ikon och om man klickar på den så öppnas det mailprogram som är installerat på din dator.

Flytta på kolumner

Om du tycker att kolumnerna ligger i fel ordning kan du välja att flytta på dom. Klicka och håll in högst upp i den kolumn du vill flytta på. Dra den sedan till positionen du vill ha och släpp.

Sortera

Om du klickar i den översta raden i en kolumn, till exempel på ”Org” så kommer resultaten att sorteras i bokstavsordning efter organisationsnamnet.

Flera meddelandemallar i PAM — 9 juni, 2016

Flera meddelandemallar i PAM

I den senaste versionen av 4059EE feature pack för Tellus PAM (162_300) finns en ny dialog i samband med meddelandehanteringen.

Om du har lagt in flera meddelandemallar (via inställningar) så kan du nu använda dig av ctrl+F10 för att öppna en dialog där du väljer vilken meddelandemall du vill använda för just detta meddelande.

MessageTemplate.png

OBS! Det kan vara så att ni behöver återställa snabbknapparna under inställningar och starta om applikationen för att denna funktion ska fungera.

Release note TellusVoice 2.0.2.0 — 26 maj, 2016

Release note TellusVoice 2.0.2.0

Tellus-apps-icons_TellusVoice-300x300In Tellus Voice we have fixed some known issues.

Bugfix: Activation/Saving of personal greeting didn’t work.
Bugfix: A bug that made it impossible to cancel and record a personal greeting again.
Bugfix: When the user has an empty PIN the authorization failed and made it impossible to record new personal greetings or change PIN.
Bugfix: When a audio prompt couldn’t be found, the application froze. This is fixed in this version.
Bugfix: Corrected ”pronunciation” of numbers with three digits, starting with 00.