4059EE Feature Pack 170 build 20170928 — 28 september, 2017

4059EE Feature Pack 170 build 20170928

SourceTech JeraWe have released a Feature Pack that is compatible with 4059EE 1.7.x. This version has NO PAM plugin, meaning no connection to SourceTech Tellus PAM.

The plugins that are available in the version and can be selected during the installation is;

Eniro – Plugin for Swedish, Norwegian and Danish name provider.

Search.ch – Plugin for Swiss name provider.

Opplysningen.no – Plugin for Norwegian name provider.


!!If a connection to SourceTech Tellus PAM is required in 4059EE DO NOT install this version!!

Installer unable to close applications during installation — 22 september, 2017

Installer unable to close applications during installation

We would like to inform you on an issue that can occur during an installation of our products, not only for the installer displayed below.
During some installations the installation is paused and this dialog is shown;

IA dialog

If this dialog is shown you should know what to do, since some of the choices abow can result in trouble.

YesThe requested applications are closed by the installer and the installation continues.

No –  The dialog is closed and the installation, seems to, continue but results in error since the applications hasen’t been closed.

Cancel – The dialog is closed and the installation is cancelled.

Release note for SourceTech Tellus Voice Packages: Name package 2.0.3.3 and LangPack Spoken Absence 2.0.3.4 — 20 september, 2017

Release note for SourceTech Tellus Voice Packages: Name package 2.0.3.3 and LangPack Spoken Absence 2.0.3.4

tellus-cloudWe have updated and released two packages for SourceTech Tellus Voice, this two are Tellus Voice – Name package – Swedish 2.0.3.3 and Tellus Voice – LangPack Spoken Absence – Swedish 2.0.3.4.

Both of the packages requires SourceTech Tellus Voice 2.0.3.0 or higher.

Tellus Voice – Name package – Swedish 2.0.3.3
This package has been updated with new names.

Tellus Voice – LangPack Spoken Absence – Swedish 2.0.3.4
In the Language package Spoken Absence for Swedish, we have changed the prompting when a user is busy on the phone. Before Tellus Voice prompted ”The person with extension xxx is busy…” (default, without name playback). In the new version, Tellus Voice prompts ”The person with extension xxx is busy on the phone…” (as default, without name playback).

Both packages are available and can be downloaded with SourceTech Cloud Services on the Tellus Cloud Portal.

Tips och trix – Användare — 18 september, 2017

Tips och trix – Användare

I hänvisningsdelen i Tellus finns det val för hur din telefon ska hanteras under din hänvisning. Beroende på vilka inställningar din administratör har valt på din telefon så kommer standardvalet att variera. Vi ska i det här blogginlägget beskriva vilka händelser som finns och vad de innebär.

Vad gör starthändelsen?

När du sätter en hänvisning i Tellus så skickas den informationen till telefonväxeln, detta för att din telefon ska hanteras på önskat sätt under tiden du inte kan svara i telefonen.

Vilka val finns det?

Följande val finns att välja på i Tellus.

Starthändelser-standard

Dessa val är de som alltid finns med som starthändelser. Det finns fler val under sluthändelser, dessa förklaras längre ned.

Vad gör de olika valen?

  • Ingen – Detta val innebär att ingen uppdatering skickas till telefonväxeln. Om man använder denna som starthändelse kan man skapa en så kallad ”Mjuk hänvisning” som innebär att telefonen kommer att fortsätta vara öppen för samtal under hänvisningen. På så sätt kan man fortfarande besvara samtal under ett möte, men telefonister och kollegor ser att du egentligen är upptagen.
  • Följ profil – Om du har flera anknytningar upplagda som Tellus kan styra så kan du använda valet följ profil. Detta innebär att alla kontrollerbara anknytningar kommer att hanteras enligt inställningarna en administratör har gjort på den under hänvisningen. När hänvisningen sedan tar slut kommer de att öppnas och styra samtalen till den telefon du har valt ska vara aktiv.
  • Öppna – Detta val bör endast användas som sluthändelse, endast vid speciella tillfällen bör det vara en starthändelse. Det som händer är att en order om att öppna telefonen för samtal och om telefonen redan är öppen (du är närvarande) så kan valet göra att dubbla budskap skickas till växeln vilket kan leda till felaktigheter.
  • Stäng – Detta val skickar en order om att stänga telefonen till växeln. Detta gör att inga samtal kommer igenom och vanligtvis dirigeras de till telefonist eller röstbrevlåda.
  • Medflytta Detta val är det vanligaste och oftast det som sker i bakgrunden. Det gör att din telefon medflyttas till en röstbrevlåda eller annan telefon under hänvisningen. När du har gjort detta val kommer du att få en textruta där du skriver in det telefonnummer som telefonen ska medflyttas till under hänvisningen. Det kan vara en anknytning eller ett externt nummer, om det är ett externt nummer är det viktigt att du anger trunkkoden för att det ska fungera (oftast 0 eller 00).

Om ni använder Tellus Voice

Om ditt företag använder Tellus Voice och administratören har satt det som din standard starthändelse kommer du att ha ytterligare ett val i starthändelserna. Detta kommer även att vara det som är valt som standard när du skapar en ny hänvisning.

Starthändelser

Som sista val kommer då valet ”Tellus Voice” (Eller det som administratören har döpt röstbrevlådan till) att finnas. Detta gör att alla dina samtal kommer till din röstbrevlåda under hänvisningen och får valet att lämna meddelandet till dig.

Om administratören har stängt av möjligheten att lämna meddelanden i din röstbrevlåda kommer endast orsaken för hänvisningen att spelas upp.

Vad gör sluthändelsen?

Sluthändelsen bestämmer vad som ska hända när hänvisningen tar slut. Ska telefonen öppnas, medflyttas till en annan telefon eller fortsätta vara stängd?

Valen för sluthändelsen skiljer sig något från de som finns för starthändelse, de första sex valen är desamma, men om du har profiler knutna till din användare kommer dessa att finnas som val för sluthändelsen.

Screen Shot 2017-09-14 at 09.19.08

Vad är en profil?

En profil är en telefon som din vanliga anknytning kan styras till med ett enkelt val i TellusWeb. Detta gör att du inte behöver lägga en hänvisning om du till exempel arbetar hemma utan du kan enkelt byta profil till din hem- eller mobiltelefon. På detta sätt kan kunder nå dig på din anknytning även när du inte är på kontoret, men när du tillexempel har lunch så är din anknytning stängd.

Om du väljer en profil som sluthändelse kommer din anknytning att medflyttas till den profilen tills du gör ett aktivt val att det inte längre ska vara din aktiva profil.

Divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

SaveSave