Tips & Trix for administrators — 30 mars, 2017

Tips & Trix for administrators

We will soon release a new version of TellusWeb. In this version we have made som changes in the administration of operators.

The new page has an easier look and feel that follows our new design guidelines.

The first thing you will see when you open the page from the administration menu is a list of the users that are defined as an operator.

Operators.png

You can easily remove or edit a operator here.

If you want to add a new operator you search for the person in the search box and will get a result list.

Add-operators

To add a user as an operator you simply press the plus icon at the far right and select the node and number translator. Easy as that!

Divider-01

Please leave a comment on what you would like to read about or if you have any questions regarding this. We are trying to post relevant information for you that can help in your daily work.

Tips & Trix för administratörer — 20 mars, 2017

Tips & Trix för administratörer

Inom kort kommer vi att släppa en ny version av TellusWeb. Där finns bland annat en uppdaterad sida för att administrera vilka som är telefonister i systemet och på så sätt har rättigheterna att logga in i telefonistapplikaitonen.

Den nya sidan är enklare att använda och har en helt ny design som följer våra nya riktlinjer.

När man kommer in på sidan får man en lista på de användare som redan finns associerade som telefonister.

Telefonister.png

I den här vyn är det enkelt att redigera eller ta bort en telefonist.

Om du vill lägga till en ny telefonist söker du i sökrutan och får då en lista med de som stämmer överens med dina sökkriterier.

Telefonister-search

För att ge denna användare rätten att logga in i telefonistapplikationen klickar du på det gröna plusset och i dialogen som öppnas väljer du vilken nod telefonisten ska tillhöra samt nummeröversättare.

Divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

Workshop för telefonister och administratörer — 13 mars, 2017
Release note SourceTech Presence Service 3.0.1.0 — 8 mars, 2017

Release note SourceTech Presence Service 3.0.1.0

presence-serviceWe have release a new version of SourceTech Presence Service, with version 3.0.1.0. Some new update and a bug fix has been made in the the new version.

  • New tele presence provider – we now supports Telia Mobile Norway.

The new provider requires the license Presence Service Plugin – Telia mobile NO.

Bug fix: Settings dialog crashed when Calendar endpoint was enabled along with Multicast endpoint and/or TellusAPI endpoint.

Release Note – New packages for Tellus Voice — 2 mars, 2017

Release Note – New packages for Tellus Voice

SourceTech Tellus VoiceWe have now released new packages for Tellus Voice. These packages can be downloaded by accessing the package download at the customer’s Tellus Cloud. The new packages are only supported with Tellus Voice with version 2.0.3.2.

tellus-cloudTellus Voice  – Spoken Absence
Package Tellus Voice – Spoken Absence with version 2.0.3.4 has been released.
Bug fix: We have fixed a bug where Tellus Voice didn’t check the if the user’s inbox was enabled/disabled when the operator transferred a call to the voicemail.

Tellus Voice – Spoken absence Lang Pack – Norwegian
Package Tellus Voice – Spoken Absence Lang pack – Norwegian with version 2.0.3.2 has been released. In this package we have updated manuscript for the Norwegian language with corresponding prompts. We recommend all Norwegian customers using the Tellus Voice release 2 (compatible with Tellus Release 3) to upgrade to this package.