I Tellus är det viktigt att alla inställningar på en användare stämmer. Det är inte bara inställningarna på själva användaren som är viktig, utan organisationsinställningarna är minst lika viktiga. Det kan vara svårt att få en översikt för vilka inställningar som används på en person, därför vill vi idag tipsa om sidan för översikt i administrationen.

Översikten hittar du i administrationsmenyn i den första sektionen och längst till vänster.

adminmeny

I denna vy kan du alltså se vilka inställningar som en viss användare har bundna till sig.

Overview-SE.png

Vi kan här se att användaren ”Cecilia Alerius” tillhör organisationen ”Marketing”. Många viktiga inställningar ligger som sagt på organisationsnivå och här kan vi se att de som tillhör organisationen ”Marketing” använder inställningarna ”SourceTech”.

Här finns information om vilken frånvaroprofil användaren har tillgång till, det är alltså vilka frånvarokoder som ska finnas tillgängliga för användaren att använda. Vi ser även e-post server, SMS-tjänst, kalenderkoppling med mera.

Här finns också information om vilka telefoner som användaren har samt vilken nod de tillhör.

Denna sida är väldigt användbar om man upptäcker problem med en användare. Det är lätt att se om det är någon viktig information som saknas.

overview-empty-se

divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.