I den senaste versionen av 4059EE feature pack för Tellus PAM (162_300) finns en ny dialog i samband med meddelandehanteringen.

Om du har lagt in flera meddelandemallar (via inställningar) så kan du nu använda dig av ctrl+F10 för att öppna en dialog där du väljer vilken meddelandemall du vill använda för just detta meddelande.

MessageTemplate.png

OBS! Det kan vara så att ni behöver återställa snabbknapparna under inställningar och starta om applikationen för att denna funktion ska fungera.