Ni som använder tjänsten iMez från Maingate kommer att behöva byta URL:en för detta i Tellus Web. Det som ska ändras är serveradressen.

Gamla adressen: https://igate.imez.se
Du hittar nedanstående inställningar under admin i Tellus Web.