För att underlätta för administratörer finns det en funktion för multiredigering i Tellus. Detta gör att man enkelt kan välja flera användare i en lista och på samma gång göra förändringar. Detta kan vara bra om en avdelning t.ex. byter chef eller om delar av organisationen flyttar till nya lokaler.

Följande steg förklarar hur man kan ändra plats och meddelandeinställningar på flera användare utan att behöva göra det flera gånger.
1. Sök upp personerna som ska byta chef. Du behöver få de alla i en och samma lista.

Result-list-edit.png

Under resultatlistan finns det flera val som har med multiredigering att göra (du kommer endast att se dessa om du har rättigheterna i systemet för detta). I det här fallet ska vi välja ”Redigera” som finns längst till höger.
2. Du får nu en ny vy. Här listas nämligen alla inställningar du kan ändra med hjälp av multiredigeringen.

Multiedit.png

Markera först vilken inställning du vill ändra. För att ta bort en inställning markerar du den första boxen men lämnar sedan tomt i ”inställningen”. Detta gör att datat som redan finns inskrivet raderas. Om du väljer att skriva i eller välja något i en lista kommer den inställning som redan fanns att skrivas över.
I det här exemplet kommer platsen för de tre valda användarna att ändras till ”Solna” och meddelandeinställningarna kommer att ändras så att alla meddelanden skickas som SMS (detta kräver att det finns en SMS licens), meddelandeinställningarna kan även ställas in per meddelande som skickas.
Att använda multiredigering kan underlätta mycket för dig som administratör, stora förändringar i företaget är enkla att hantera och det är inget problem att göra förändringar på flera användare samtidigt.