Genom att skapa en rapport kan man få ut besöksstatistik från Tellus. Här nedan finns en beskrivning på hur man ska göra.

Börja med att gå till administrationsdelen i TellusWeb. Välj sedan tilläggsmoduler och tryck på menyvalet ”Administrera mallar”. Skriv in en titel och välj hur du vill ha rapporten utskriven. Du måste även välja ett utseende för rapporten och vilket format du vill använda.
Nästa steg är att välja vilka fält som ska visas, det vill säga, vilken information du vill få ut ur systemet.
I det här exemplet har jag valt följande fält:
AdministrateReports
Glöm inte att skriva in en beskrivande text, det är den som kommer att stå som rubriker i rapporten, det som står i kolumnen ”Visa som”.
Du måste även fylla i hur många procent som just denna rad ska ta. Det är alltså hur många procent av den totala bredden på rapporten. Kontrollera att summan av dessa blir 100% annars kommer det att se väldigt konstigt ut när du genererar rapporten.
Efter detta kan du generera rapporten och få ut informationen angående de fält du valt. Informationen som kommer ut hämtas från databasen och sträcker sig från den aktuella dagen och så långt bak ditt företag har valt att spara informationen. Om du däremot endast vill göra ett speciellt urval ur just denna rapport kan du sätta ett filter.

Med filter kan du få ut en lista på de besökare som anlände under november 2014. Datumen går självklart att ändra till de specifika datum du vill ha statistik på.

På detta sätt kan du få ut besöksstatistik mellan specifika datum.
OBS! Det finns en inställning som gör att all besöksstatistik rensas efter ett visst antal dagar. Om du inte får ut någon statistik kan detta vara orsaken.