Vi har fått en del frågor om hur man tolkar valet ”Följ profil” som finns på hänvisningssidan. Detta handlar helt enkelt om hur anknytningen ska hanteras när en hänvisning aktiveras och när den avaktiveras.

Vad är en profil?

Om du har flera telefoner kan du med profiler välja på vilken telefon du vill ta dina samtal. Det kan vara din anknytning, en mobiltelefon eller en helt annan anknytning.

Hur byter jag profil?

Det finns flera sätt som man kan ändra sin profil på.
1. Högst upp i TellusWeb finns det ikoner som symboliserar dina telefoner. Den ikonen som är blå är den profil som är aktiv just nu.
Profile-extension.png
2. Genom att välja någon av dina profiler som sluthändelse när du skapar en manuell hänvisning.
End-action2
3. Du kan även välja profil genom att använda applikationen MyTellus.
MyTellusProfiles.png

Vad innebär det?

Så tillbaka till frågan, vad händer egentligen när man väljer en annan profil.
Genom att byta profil väljer du helt enkelt på vilken av dina associerade telefoner som du finns tillgänglig på. Om du aktiverar en hänvisning och har valet ”Följ profil” som start- och sluthändelse kommer dina samtal att bli vidarekopplade till den telefon som du har som aktiv profil när hänvisningen är slut.
Följ profil är egentligen bara en förenkling av frasen ”telefonen ska följa de standardinställningar som är satta på denna anknytning”.

Förtydligande i Tellus 2.9

I version 2.9 valde vi att byta ut standardvalet för starthändelse till vad som egentligen sker med telefonen när en hänvisning blir aktiverad. I de flesta fallen (det finns så klart undantag) kommer telefonen nämligen att medflyttas till röstbrevlådan.

Vad betyder de olika valen i telefonstyrningen?

  • Ingen – Detta val innebär att ingen uppdatering skickas till växeln. Om man använder denna som starthändelse kan man skapa en så kallad ‘Mjuk hänvisning’ som innebär att telefonen kommer att fortsätta vara öppen för samtal under hänvisningen. På detta sätt kan man fortfarande besvara samtal under ett möte men telefonister kan få information om att personen i fråga är upptagen i möte.
  • Följ profil – Telefonen kommer att använda standard inställningarna som finns på telefonen och samtalen kommer att besvaras av den profil som är aktiv när hänvisningen tar slut.
  • Öppna – En uppdatering om att öppna telefonen skickas till växeln. Denna används oftast som sluthändelse för att telefonen ska vara tillgänglig för samtal igen.
  • Stäng – Telefonen kommer att vara stängd och inga samtal kommer att komma igenom, vanligtvis omdirigeras samtalen till telefonist eller röstbrevlåda.
  • Medflytta – Detta val medlyttar din telefon till det nummer som du skriver in i textrutan (som kommer fram när du gjort detta val). Tänk på att du måste ange trunkkod för att det ska fungera med ett externt nummer (oftast 0 eller 00).
  • Profilbyte – Genom att ange någon av dina profiler som sluthändelse kommer du att kunna byta profil. Du kan alltså med hjälp av dessa styra var du vill besvara dina samtal när din hänvisning tar slut.