Release Note – Tellus 2.10.0.1 — 22 december, 2014

Release Note – Tellus 2.10.0.1

New audio player

In Tellus 2.10.0.1 we have added a new audio player. This audio player supports all browsers and will have the same look and feel regardless of web browser.

The audio player has different looks depending on the users theme in TellusWeb.

AudioPlayer-Dark.png

AudioPlayer-Light.png

The audio player has features for pause, control the volume and to go to a specific place in the recorded message.

New links from TellusWeb

Links-Dark.pngIn the top right corner of Tellus Web you can find several links to SourceTech Portal, MyTellus, manuals and instruction videos. In this version we have changed the link to SourceTech Portal to a portal icon and the link to sourcetech.se is illustrated by our logotype.

Tooltips in user groups

Absence info on tooltip is now visible in user groups. Hover over the icon for the absence and you will get information for start date, end date and cause.

UserGroups-Tooltip.png

This release is now available for download on our portal for all technicians.

4059EE 1.6 sneak peak — 18 december, 2014

4059EE 1.6 sneak peak

In 2011 SourceTech signed a OEM agreement with Alcatel-Lucent. This means that SourceTech develops the operator application 4059EE for Alcatel-Lucent.
The operator application has looked the same since the beginning, we thought it was time for a face lift and sent this updated design to Alcatel-Lucent. This is not a reality yet, many decision remains to be taken. But we are one step closer to a new, modern operator application.

4059EE-1.6.png

UPDATE: This suggestion was approved and the change will take place in the next version (1.6) of the operator application 4059EE.
See real screenshots of the new design below!

Dark Skies.jpg

Hur kan man få ut besöksstatistik från Tellus? — 5 december, 2014

Hur kan man få ut besöksstatistik från Tellus?

Genom att skapa en rapport kan man få ut besöksstatistik från Tellus. Här nedan finns en beskrivning på hur man ska göra.

Börja med att gå till administrationsdelen i TellusWeb. Välj sedan tilläggsmoduler och tryck på menyvalet ”Administrera mallar”. Skriv in en titel och välj hur du vill ha rapporten utskriven. Du måste även välja ett utseende för rapporten och vilket format du vill använda.
Nästa steg är att välja vilka fält som ska visas, det vill säga, vilken information du vill få ut ur systemet.
I det här exemplet har jag valt följande fält:
AdministrateReports
Glöm inte att skriva in en beskrivande text, det är den som kommer att stå som rubriker i rapporten, det som står i kolumnen ”Visa som”.
Du måste även fylla i hur många procent som just denna rad ska ta. Det är alltså hur många procent av den totala bredden på rapporten. Kontrollera att summan av dessa blir 100% annars kommer det att se väldigt konstigt ut när du genererar rapporten.
Efter detta kan du generera rapporten och få ut informationen angående de fält du valt. Informationen som kommer ut hämtas från databasen och sträcker sig från den aktuella dagen och så långt bak ditt företag har valt att spara informationen. Om du däremot endast vill göra ett speciellt urval ur just denna rapport kan du sätta ett filter.

Med filter kan du få ut en lista på de besökare som anlände under november 2014. Datumen går självklart att ändra till de specifika datum du vill ha statistik på.

På detta sätt kan du få ut besöksstatistik mellan specifika datum.
OBS! Det finns en inställning som gör att all besöksstatistik rensas efter ett visst antal dagar. Om du inte får ut någon statistik kan detta vara orsaken.
Vad är egentligen ”Följ profil” — 4 december, 2014

Vad är egentligen ”Följ profil”

Vi har fått en del frågor om hur man tolkar valet ”Följ profil” som finns på hänvisningssidan. Detta handlar helt enkelt om hur anknytningen ska hanteras när en hänvisning aktiveras och när den avaktiveras.

Vad är en profil?

Om du har flera telefoner kan du med profiler välja på vilken telefon du vill ta dina samtal. Det kan vara din anknytning, en mobiltelefon eller en helt annan anknytning.

Hur byter jag profil?

Det finns flera sätt som man kan ändra sin profil på.
1. Högst upp i TellusWeb finns det ikoner som symboliserar dina telefoner. Den ikonen som är blå är den profil som är aktiv just nu.
Profile-extension.png
2. Genom att välja någon av dina profiler som sluthändelse när du skapar en manuell hänvisning.
End-action2
3. Du kan även välja profil genom att använda applikationen MyTellus.
MyTellusProfiles.png

Vad innebär det?

Så tillbaka till frågan, vad händer egentligen när man väljer en annan profil.
Genom att byta profil väljer du helt enkelt på vilken av dina associerade telefoner som du finns tillgänglig på. Om du aktiverar en hänvisning och har valet ”Följ profil” som start- och sluthändelse kommer dina samtal att bli vidarekopplade till den telefon som du har som aktiv profil när hänvisningen är slut.
Följ profil är egentligen bara en förenkling av frasen ”telefonen ska följa de standardinställningar som är satta på denna anknytning”.

Förtydligande i Tellus 2.9

I version 2.9 valde vi att byta ut standardvalet för starthändelse till vad som egentligen sker med telefonen när en hänvisning blir aktiverad. I de flesta fallen (det finns så klart undantag) kommer telefonen nämligen att medflyttas till röstbrevlådan.

Vad betyder de olika valen i telefonstyrningen?

  • Ingen – Detta val innebär att ingen uppdatering skickas till växeln. Om man använder denna som starthändelse kan man skapa en så kallad ‘Mjuk hänvisning’ som innebär att telefonen kommer att fortsätta vara öppen för samtal under hänvisningen. På detta sätt kan man fortfarande besvara samtal under ett möte men telefonister kan få information om att personen i fråga är upptagen i möte.
  • Följ profil – Telefonen kommer att använda standard inställningarna som finns på telefonen och samtalen kommer att besvaras av den profil som är aktiv när hänvisningen tar slut.
  • Öppna – En uppdatering om att öppna telefonen skickas till växeln. Denna används oftast som sluthändelse för att telefonen ska vara tillgänglig för samtal igen.
  • Stäng – Telefonen kommer att vara stängd och inga samtal kommer att komma igenom, vanligtvis omdirigeras samtalen till telefonist eller röstbrevlåda.
  • Medflytta – Detta val medlyttar din telefon till det nummer som du skriver in i textrutan (som kommer fram när du gjort detta val). Tänk på att du måste ange trunkkod för att det ska fungera med ett externt nummer (oftast 0 eller 00).
  • Profilbyte – Genom att ange någon av dina profiler som sluthändelse kommer du att kunna byta profil. Du kan alltså med hjälp av dessa styra var du vill besvara dina samtal när din hänvisning tar slut.