Message templates — 12 juli, 2016

Message templates

In the latest update of the Feature Pack for Tellus PAM (162_300) there is a new dialog for the message templates.

If you have added more than one message template (through settings) you can use the keyboard shortcut ctrl+F10 to open a dialog where you can choose which template you want to use.MessageTemplate-EN

Tips & Trix – Columns in the operator application —

Tips & Trix – Columns in the operator application

In the operator application you can customize the appearance of the result grid. You can choose which columns you want to have visible, the order of the columns and you can also sort the results after the column headings.

Which columns?

As mentioned above you can choose which columns you want to have visible in the result grid. Just right click in the header and select ”More”.

 

Columns-4059EE-ENYou will get a dialog where you can select the columns you want.ChooseColumns-EN

On your company the column ”Company” might not be important, then just remove the selection in the box.

As you can see, there are two choices for ”E-mail”. The one marked with a * are the column that displays the full email address. The other choice shows an icon and if you click on it you will open the email program that is installed on your computer.

Move columns

If the columns are in the wrong order for you, just rearrange them! Click and drag in the header and place the column where you want it!

Sorting

If you want to sort your results on ”Org”, just click the header and the result will be sort in alphabetical order.

Tips & Trix – Sökning i besöksdelen — 7 juli, 2016

Tips & Trix – Sökning i besöksdelen

Sedan en tid tillbaka finns det funktionalitet för att göra sökningar på besökare i telefonistapplikationen.

Visit1.png

Det innebär att det blir mycket lättare för er med många besökare att hitta rätt i listan.

Det man måste göra är att skapa upp snabbknappar för funktionerna. Det gör du genom att gå in under ”Inställningar” och välj sedan ”Besök” i den vänstra delen. Sedan väljer du fliken ”Tangentbord”.

VisitSettings.png

Här kan du lägga upp två snabbknappar, en för att visa alla besökare samt en knapp för att utföra själva sökningen. (Om du inte vet hur du lägger upp snabbknappar kan du läsa detta blogginlägg)

Jag har valt att lägga upp knappkombinationen ”F3” för att visa besöksdelen och ”F2” för att utföra sökningen.

När jag har sparat mina ändringar och ska göra en sökning börjar jag helt enkelt med att använda kombinationen ”F3” för att visa besökarna och även för att ändra sökkriteriet till ”Besök”.

Visit2

Nu kan jag skriva in namnet på en besökare i sökrutan och använda knappkombinationen jag valde, ”F2” för att utföra sökningen.

Visit3

Som ni ser fick jag nu fram de besökarna som stämmer överens med min sökning.

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn —

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn

I telefonistapplikationen kan man redigera det som syns i resultatvyn. Du kan själv välja vilka kolumner som är viktiga för dig, ändra ordningen på dom samt sortera resultaten.

Vilka kolumner?

Du kan som sagt själv välja vilka kolumner som ska visas i resultatvyn. Genom att högerklicka på raden högst upp får du fram en meny där du klickar på valet ”Mer”.

Columns-4059EE

Du får då fram en dialog där du enkelt kan lägga till de kolumner som är viktiga för dig.

ChooseColumnsPå just ditt företag kanske kolumnen ”Företag” inte är viktig då det bara är ett företag, då tar du bara bort markeringen i den boxen.

Som du ser så finns det två val för ”E-post”. Den som är markerad med en * är kolumnen som visar hela e-postadressen. Det andra valet visar en ikon och om man klickar på den så öppnas det mailprogram som är installerat på din dator.

Flytta på kolumner

Om du tycker att kolumnerna ligger i fel ordning kan du välja att flytta på dom. Klicka och håll in högst upp i den kolumn du vill flytta på. Dra den sedan till positionen du vill ha och släpp.

Sortera

Om du klickar i den översta raden i en kolumn, till exempel på ”Org” så kommer resultaten att sorteras i bokstavsordning efter organisationsnamnet.

Flera meddelandemallar i PAM — 9 juni, 2016

Flera meddelandemallar i PAM

I den senaste versionen av 4059EE feature pack för Tellus PAM (162_300) finns en ny dialog i samband med meddelandehanteringen.

Om du har lagt in flera meddelandemallar (via inställningar) så kan du nu använda dig av ctrl+F10 för att öppna en dialog där du väljer vilken meddelandemall du vill använda för just detta meddelande.

MessageTemplate.png

OBS! Det kan vara så att ni behöver återställa snabbknapparna under inställningar och starta om applikationen för att denna funktion ska fungera.

Release Note Feature Pack 162_300 Build 20160531 — 1 juni, 2016

Release Note Feature Pack 162_300 Build 20160531

4059EE PAM with Eniro

4059EE Feature Pack for PAM has been updated with the following:

  • Support for a new name provider, Eniro.se. Eniro.se works in Sweden, Norway and Denmark.
  • A keyboard shortcut to select message template.

Plug-in for Hitta.se:

  • Hitta.se is removed, replaced by Eniro.se.

Name provider – Eniro.se, Search.ch and Opplysningen.no:

  • All name providers requires a license

 

Bugfix: Unable to dial a private cellphone

Release note TellusVoice 2.0.2.0 — 26 maj, 2016

Release note TellusVoice 2.0.2.0

Tellus-apps-icons_TellusVoice-300x300In Tellus Voice we have fixed some known issues.

Bugfix: Activation/Saving of personal greeting didn’t work.
Bugfix: A bug that made it impossible to cancel and record a personal greeting again.
Bugfix: When the user has an empty PIN the authorization failed and made it impossible to record new personal greetings or change PIN.
Bugfix: When a audio prompt couldn’t be found, the application froze. This is fixed in this version.
Bugfix: Corrected ”pronunciation” of numbers with three digits, starting with 00.

 

Release note Tellus 3.0.1.2 —

Release note Tellus 3.0.1.2

Tellus 3.0.1.2 includes some bugfixes and updates to Tellus Mobile and the SyncAPI.

TellusWeb:

Bugfix: When editing an absence via masquerade the start action was set to ”Closed” instead of the standard setting.
Bugfix: Even if the user didn’t have the rights to see other organisations, the birthday of users within other org’s where still visible in the microblog and on the startpage, this is now fixed.
Bugfix: If you choose the absence ”Available tomorrow” the color in the schedule was wrong and to transparent. This is now fixed.

SyncAPI

Update: We are now synchronizing the user attributes when the user is created, even if the option ”UpdateUsers” is inactivated.

TellusMobile:

New: The voicemail tab in TellusMobil is now hidden if the user has no active Tellus Voice.
Update: Removed Tellus Voice messages are no longer shown.
Update: Unread messages are bolded.
Update: Messages are played on first click.

Instruktionsfilmer — 12 maj, 2016

Instruktionsfilmer

På vår kundportal har vi nu laddat upp nyinspelade instruktionsfilmer som går igenom funktionerna i TellusWeb. Vi har även tidigare haft filmer, men har nu uppdaterat dom eftersom vi har släppt en ny release.

Om ni saknar någon instruktionsfilm eller vill ha en utförligare beskrivning på en funktion är ni varmt välkomna att höra av er så ska vi se vad vi kan göra.

Klicka på bilden eller den här länken för att komma till portalen.

Resources_Intro-Sökfunktionen.png

SourceTech Forum 2016 — 29 april, 2016
Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.