Release Notes Tellus Voice 2.0.3.0 — 23 september, 2016
Release note Tellus 3.1 — 21 september, 2016

Release note Tellus 3.1

tellus-pam

In version 3.1 there some news we would like to point out to you.

Sourcetech Tellus PAM & Source Tech Tellus Web

tellus-web

 

  • Support for TDC SMS. The companies that uses TDC SMS as their supplier can now use it for the notifications for Tellus.

Bug fix: Unable to listen to Voicemail messages in Tellus Web.

 

 

tellus-cloud

SourceTech Tellus Cloud (Cloud Services)

Some changes has been made in Cloud Services.

  • Automatic license generation.* Tellus Cloud polls Spectra for order changes every 6th hour. When SourceTech has accepted a order, a licens will be downloaded to the customer within 6 hours. This means that when a order is accepted by SourceTech the customers updated support fee will start.
    NOTE! This only affects customer with a installed ≥3.0. New customer will not be affected.
  • The handling of license generation has been improved.

 

* If a license is created manually, the version must be set to 3.1 in Spectra.

 

Release Notes Presence Service 3.0.0.0 —
Release Note Tellus 2.10.1.11 —
Release Notes Tellus Voice 1.0.1.10 —
Tips & Trix – Tellus Mobile — 30 augusti, 2016

Tips & Trix – Tellus Mobile

Om ni använder er av röstbrevlådan Tellus Voice och den mobila webbklienten Tellus Mobile kan du lyssna av dina röstmeddelanden i din smartphone.

Det som krävs är att användaren har en aktiv röstbrevlåda i Tellus Voice och att det går att lämna meddelanden på den, det vill säga att det finns en aktiv inkorg. När detta är gjort kommer det att synas en ikon för röstbrevlådan i menyn i Tellus Mobile. Klickar du där kommer du att se de röstmeddelanden som du har och kan även lyssna av dom.

 

VisualVoicemail

Message templates — 12 juli, 2016

Message templates

In the latest update of the Feature Pack for Tellus PAM (162_300) there is a new dialog for the message templates.

If you have added more than one message template (through settings) you can use the keyboard shortcut ctrl+F10 to open a dialog where you can choose which template you want to use.MessageTemplate-EN

Tips & Trix – Columns in the operator application —

Tips & Trix – Columns in the operator application

In the operator application you can customize the appearance of the result grid. You can choose which columns you want to have visible, the order of the columns and you can also sort the results after the column headings.

Which columns?

As mentioned above you can choose which columns you want to have visible in the result grid. Just right click in the header and select ”More”.

 

Columns-4059EE-ENYou will get a dialog where you can select the columns you want.ChooseColumns-EN

On your company the column ”Company” might not be important, then just remove the selection in the box.

As you can see, there are two choices for ”E-mail”. The one marked with a * are the column that displays the full email address. The other choice shows an icon and if you click on it you will open the email program that is installed on your computer.

Move columns

If the columns are in the wrong order for you, just rearrange them! Click and drag in the header and place the column where you want it!

Sorting

If you want to sort your results on ”Org”, just click the header and the result will be sort in alphabetical order.

Tips & Trix – Sökning i besöksdelen — 7 juli, 2016

Tips & Trix – Sökning i besöksdelen

Sedan en tid tillbaka finns det funktionalitet för att göra sökningar på besökare i telefonistapplikationen.

Visit1.png

Det innebär att det blir mycket lättare för er med många besökare att hitta rätt i listan.

Det man måste göra är att skapa upp snabbknappar för funktionerna. Det gör du genom att gå in under ”Inställningar” och välj sedan ”Besök” i den vänstra delen. Sedan väljer du fliken ”Tangentbord”.

VisitSettings.png

Här kan du lägga upp två snabbknappar, en för att visa alla besökare samt en knapp för att utföra själva sökningen. (Om du inte vet hur du lägger upp snabbknappar kan du läsa detta blogginlägg)

Jag har valt att lägga upp knappkombinationen ”F3” för att visa besöksdelen och ”F2” för att utföra sökningen.

När jag har sparat mina ändringar och ska göra en sökning börjar jag helt enkelt med att använda kombinationen ”F3” för att visa besökarna och även för att ändra sökkriteriet till ”Besök”.

Visit2

Nu kan jag skriva in namnet på en besökare i sökrutan och använda knappkombinationen jag valde, ”F2” för att utföra sökningen.

Visit3

Som ni ser fick jag nu fram de besökarna som stämmer överens med min sökning.

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn —

Tips & Trix – Kolumner i resultatvyn

I telefonistapplikationen kan man redigera det som syns i resultatvyn. Du kan själv välja vilka kolumner som är viktiga för dig, ändra ordningen på dom samt sortera resultaten.

Vilka kolumner?

Du kan som sagt själv välja vilka kolumner som ska visas i resultatvyn. Genom att högerklicka på raden högst upp får du fram en meny där du klickar på valet ”Mer”.

Columns-4059EE

Du får då fram en dialog där du enkelt kan lägga till de kolumner som är viktiga för dig.

ChooseColumnsPå just ditt företag kanske kolumnen ”Företag” inte är viktig då det bara är ett företag, då tar du bara bort markeringen i den boxen.

Som du ser så finns det två val för ”E-post”. Den som är markerad med en * är kolumnen som visar hela e-postadressen. Det andra valet visar en ikon och om man klickar på den så öppnas det mailprogram som är installerat på din dator.

Flytta på kolumner

Om du tycker att kolumnerna ligger i fel ordning kan du välja att flytta på dom. Klicka och håll in högst upp i den kolumn du vill flytta på. Dra den sedan till positionen du vill ha och släpp.

Sortera

Om du klickar i den översta raden i en kolumn, till exempel på ”Org” så kommer resultaten att sorteras i bokstavsordning efter organisationsnamnet.