Tips och trix – Användare — 18 september, 2017

Tips och trix – Användare

I hänvisningsdelen i Tellus finns det val för hur din telefon ska hanteras under din hänvisning. Beroende på vilka inställningar din administratör har valt på din telefon så kommer standardvalet att variera. Vi ska i det här blogginlägget beskriva vilka händelser som finns och vad de innebär.

Vad gör starthändelsen?

När du sätter en hänvisning i Tellus så skickas den informationen till telefonväxeln, detta för att din telefon ska hanteras på önskat sätt under tiden du inte kan svara i telefonen.

Vilka val finns det?

Följande val finns att välja på i Tellus.

Starthändelser-standard

Dessa val är de som alltid finns med som starthändelser. Det finns fler val under sluthändelser, dessa förklaras längre ned.

Vad gör de olika valen?

  • Ingen – Detta val innebär att ingen uppdatering skickas till telefonväxeln. Om man använder denna som starthändelse kan man skapa en så kallad ”Mjuk hänvisning” som innebär att telefonen kommer att fortsätta vara öppen för samtal under hänvisningen. På så sätt kan man fortfarande besvara samtal under ett möte, men telefonister och kollegor ser att du egentligen är upptagen.
  • Följ profil – Om du har flera anknytningar upplagda som Tellus kan styra så kan du använda valet följ profil. Detta innebär att alla kontrollerbara anknytningar kommer att hanteras enligt inställningarna en administratör har gjort på den under hänvisningen. När hänvisningen sedan tar slut kommer de att öppnas och styra samtalen till den telefon du har valt ska vara aktiv.
  • Öppna – Detta val bör endast användas som sluthändelse, endast vid speciella tillfällen bör det vara en starthändelse. Det som händer är att en order om att öppna telefonen för samtal och om telefonen redan är öppen (du är närvarande) så kan valet göra att dubbla budskap skickas till växeln vilket kan leda till felaktigheter.
  • Stäng – Detta val skickar en order om att stänga telefonen till växeln. Detta gör att inga samtal kommer igenom och vanligtvis dirigeras de till telefonist eller röstbrevlåda.
  • Medflytta Detta val är det vanligaste och oftast det som sker i bakgrunden. Det gör att din telefon medflyttas till en röstbrevlåda eller annan telefon under hänvisningen. När du har gjort detta val kommer du att få en textruta där du skriver in det telefonnummer som telefonen ska medflyttas till under hänvisningen. Det kan vara en anknytning eller ett externt nummer, om det är ett externt nummer är det viktigt att du anger trunkkoden för att det ska fungera (oftast 0 eller 00).

Om ni använder Tellus Voice

Om ditt företag använder Tellus Voice och administratören har satt det som din standard starthändelse kommer du att ha ytterligare ett val i starthändelserna. Detta kommer även att vara det som är valt som standard när du skapar en ny hänvisning.

Starthändelser

Som sista val kommer då valet ”Tellus Voice” (Eller det som administratören har döpt röstbrevlådan till) att finnas. Detta gör att alla dina samtal kommer till din röstbrevlåda under hänvisningen och får valet att lämna meddelandet till dig.

Om administratören har stängt av möjligheten att lämna meddelanden i din röstbrevlåda kommer endast orsaken för hänvisningen att spelas upp.

Vad gör sluthändelsen?

Sluthändelsen bestämmer vad som ska hända när hänvisningen tar slut. Ska telefonen öppnas, medflyttas till en annan telefon eller fortsätta vara stängd?

Valen för sluthändelsen skiljer sig något från de som finns för starthändelse, de första sex valen är desamma, men om du har profiler knutna till din användare kommer dessa att finnas som val för sluthändelsen.

Screen Shot 2017-09-14 at 09.19.08

Vad är en profil?

En profil är en telefon som din vanliga anknytning kan styras till med ett enkelt val i TellusWeb. Detta gör att du inte behöver lägga en hänvisning om du till exempel arbetar hemma utan du kan enkelt byta profil till din hem- eller mobiltelefon. På detta sätt kan kunder nå dig på din anknytning även när du inte är på kontoret, men när du tillexempel har lunch så är din anknytning stängd.

Om du väljer en profil som sluthändelse kommer din anknytning att medflyttas till den profilen tills du gör ett aktivt val att det inte längre ska vara din aktiva profil.

Divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

SaveSave

Release Note Tellus Voice 2.0.3.7 and Tellus WebApps 3.1.2.1 — 30 juni, 2017

Release Note Tellus Voice 2.0.3.7 and Tellus WebApps 3.1.2.1

tellus-voice
We found an issue regarding changing status of voicemail message. This problem only occurred when a large number of messages is stored.

We have fixed this problem in Tellus Voice with version 2.0.3.7.

 


tellus-web
In Tellus WebApps we have update TellusAPI to be compatible with Tellus Voice 2.0.3.7. This means that Tellus WebApps 3.1.2.1 must be upgraded if Tellus Voice 2.0.3.7 is installed and vice versa.

 

Release Note Tellus Voice 2.0.3.6 and Packages for Tellus Voice — 22 juni, 2017

Release Note Tellus Voice 2.0.3.6 and Packages for Tellus Voice

We have some important information regarding this Tellus Voice version and the compatible Tellus Voice packages that can be read here.

Tellus Voice 2.0.3.6

tellus-voice When the customer’s system is updated to Tellus Voice 2.0.3.6 new version of package Tellus Voice – Spoken Absence, Tellus Voice – Polling and the LangPacks for the corresponding Tellus Voice Language needs to be installed in order for Tellus Voice to work.

This is needed since we have update the structure of prompts for Tellus Voice. If this isn’t done Tellus Voice won’t be able to find the correct prompts.

Packages for Tellus Voicetellus-cloud

Released Tellus Voice packages are:
Tellus Voice – Spoken Absence 2.0.3.6
Tellus Voice – Polling 2.0.3.2
Tellus Voice – Language pack English 2.0.3.3
Tellus Voice – Language pack Swedish 2.0.3.3
Tellus Voice – Language pack Norwegian 2.0.3.4
Tellus Voice – Names Swedish 2.0.3.2

Language packages
In the Language packs for Tellus Voice we have moved some prompts that was placed in incorrect folder and updated the manuscripts using these prompts.

Some updates has also been made regarding the path of the prompts.

Spoken Absence & Polling
Some changes has been made with the installation of scripts for Spoken Absence & Polling. In Spoken Absence 2.0.3.6 and Polling 2.0.3.2 all scripts will be updated in the database, regardless if they are system scripts or not. Read more about it here.

Names
In the package for Names we have updated the path for folders for Firstname and Lastname.

Important information regarding Tellus Voice 2.0.3.6 and packages for Spoken Absence and Polling —

Important information regarding Tellus Voice 2.0.3.6 and packages for Spoken Absence and Polling

tellus-voice

We have some important information regarding Tellus Voice 2.0.3.6 and the packages for Tellus Voice compatible with the version 2.0.3.6.
!This should be read and taking into account before installing at customer site!

When TellusVoice DB is created and the database migration has been applied, a pre-set with the vxml script that Tellus Voice uses is installed in the database. When the package Tellus Voice – Spoken Absence and Tellus Voice – Polling is downloaded and installed by Cloud Services, all scripts that are considered to be system scripts will be updated with the new scripts.tellus-cloud

If a scripts is set as a none system script this will not be updated.

An early problem with Tellus Voice was that the scripts installed in the database (with the database migrations) was not set as system scripts. This has resulted in a problem where scripts, that infact, are system scripts hasn’t been updated.
What we have done in Tellus Voice 2.0.3.6 and the packages Tellus Voice – Spoken Absence 2.0.3.6 and Tellus Voice – Polling 2.0.3.2 is to change, temporarily, the behaviour of scripts.

When installing the new packages for Spoken Absence and Polling all scripts in the database will be overwritten, regardless if they are system scripts or not. The new scripts are, as it should, marked as system scripts after the installation, which means that the problem of update of scripts will not exists in future versions.

This change will not cause any problem if the customer uses the default scripts and haven’t made any alterations in the scripts. If alterations has been made for the customer, some adjustments needs to be done when before installing. The altered scripts can be copied from TellusVoiceDB before installing and then be applied again after the installation. If there are any hesitation regarding what needs to be done, feel free to contact us.

We recommend that all customers upgrade to Tellus Voice 2.0.3.6 and download the packages Tellus Voice – Spoken Absence 2.0.3.6, Tellus Voice – Polling 2.0.3.2 and LangPacks for installed languages.

Release notes with information regarding version of packages and changes can be read here.

 

Sommarmingel på Supper Gården — 15 juni, 2017

Sommarmingel på Supper Gården

Den 14 juni hade vi Sommarmingel tillsammans med kunder och partners på Supper Gården i Stockholm.

Det var en väldigt lyckad kväll och vi är glada att så många deltog.

Supper9.jpg

Innan alla gäster kom var det tomt och lugnt.

Supper2.jpg

Cissi och Nathalie tillsammans med servitören Daniel.

Supper8.jpg

Bjarne, Mariah och Elin I väntan på våra gäster.

Foto 2017-06-15 00 01 07.jpg

Vid midnatt åkte vi hem men kvällen fortsatte för många andra i den varma sommarnatten.

Tips & Trix – Users — 9 juni, 2017

Tips & Trix – Users

A well developed visitor system gives your entire organization a professional impression and will lift the efficiency in the reception. Tellus Visit is a system for handling of visitors that is integrated in our Tellus suite. Due to this integration we can optimise the functionality by giving the system access to your database, by doing this, you will make it quicker and easier for all involved, receptionists, visitors and users.

You can pre-register your visitors in TellusWeb.  This will favour both you, the receptionist and your visitors. Your pre-registered visitors will be shown in the receptionists attendant plug-in and this will ensure you that your visitors will receive the best possible service from the reception.

The visit pane in TellusWeb got redesigned in 3.1.2.0 to make it even easier for you as a user.

AddVisit

The first thing you will see is a form where you fill out the information about the user. Set the time that you are expecting the visitor to arrive and leave. You can also select a category for the visitor (these are defined by the administrator) and other information about the visit.

When you have filled out the form, simply press ”Save” and the visitor will be created with you as the recipient.

Visitors

When you are expecting visitors, they will be listed under the form in the visit pane. You can edit or remove visitors that have the status ”Pending”. The color of the icon on the left hand side shows the status of the visitor.

In this image the visitors ”Anna Andersson” and ”Björn Martinsson” are inhouse. The visitor ”Lena Björk” will arrive tomorrow.

If the color of the icon is red the visitor has been checked out of the system.

Divider-01

 

Release Notes Tellus PAM 3.1.0.3 — 2 juni, 2017

Release Notes Tellus PAM 3.1.0.3

tellus-pam

In SourceTech Tellus PAM we have some updates.

We have update the integration to Alcatel-Lucent OpenTouch, we have now added support for OpenTouch 12.x. Customer that uses the OpenTouch and has version 12.x must upgrade to Tellus PAM 3.1.0.3.

We have update the Tellus APIWrapper, used for calendar integration to Lotus Domino, so that calendar items received is sorted on different actions. Fixing issues when items, sometimes, were sent to TellusAPI in incorrect order.

Bug fix: Visit that hasn’t been checked-in where date and time for expected departure has passed wasn’t purged during housekeeping.

Release Note Tellus Web 3.1.2.0 —

Release Note Tellus Web 3.1.2.0

Visit

In Tellus Web the page for Visits has been re-designed with a new UI. In the new design adding a visit and the displaying of the user’s upcoming visit are shown on the same page.

New Visit page - EN The status of the visit has been improved and it is now easier to see if the visitor(s) hasn’t arrived (yellow bar), is checked in (green bar) or is checked out (red bar).

 

Status

The status page located at the administration of Tellus Web some update has been made in the new release.

This page has been update so it is possible to sort the list by status, email or name (name is used as default sorting).

Status page - sorted by status

 

Bug fix: Adding a absence (with default end action is continues) in Tellus Mobile and overriding continues resulted that wrong date was set as return date.

Bug fix: In Tellus Mobile a removed absence was, sometimes, displayed as an upcoming absence.

Bug fix: Sometime users was unable to add/delete absences in Tellus Mobile.

Bug fix: Unable to add a Visit group with the same name if group name at Tellus Web if the group name already exists in the database.

 

 

Tips & Trix – Användare — 29 maj, 2017

Tips & Trix – Användare

Ett välutvecklat besökssystem ger hela organisationen ett professionellt intryck och ökar effektiviteten i receptionen. Tellus Visit är ett system för besökshantering som integreras med Tellus-sviten. I och med det har besökssystemet tillgång till er databas och det ökar funktionaliteten gentemot ett fristående besökssystem.

I TellusWeb kan användare förregistrera sina besök och på så sätt underlätta processen för receptionister och besökare. Finns besöken inskrivna i systemet sedan tidigare kan receptionisterna skriva ut eventuella besöksetiketter så att de finns klara när besökaren anländer och besökaren behöver på så sätt inte skriva in sina uppgifter.

I TellusWeb version 3.1.2.0 har vi gjort om designen för denna sida för att göra det tydligare för dig som användare.

Lägg till besök

Det första du ser när du går in på sidan för besök är ett formulär där du enkelt kan skriva in den information om besökaren som behövs. Här väljer du tid för när besöket förväntas ankomma och lämna, du kan även välja en kategori (dessa definieras av administratören) samt ytterligare information om besöket. Informationen kan till exempel vara vilket konferensrum ni ska vara i.

När du har fyllt i informationen klickar du på spara och besöket registreras med dig som mottagare.Incheckade besökare

När du har besök registrerade kommer dessa att visas under registreringsformuläret. Där kan du redigera eller ta bort besökare som ännu inte har anlänt. Färgen på rektangeln längst ut till vänster visar om besökaren har blivit incheckad eller inte.

På denna bild är ”Sanna Bark” och ”Erik Hansson” incheckade och alltså på plats på företaget. Besökaren ”Kamilla Wimnell” förväntas ankomma först imorgon och har därför färgen gul.

Om besökaren har en röd rektangel betyder det att den har blivit utcheckad och inte längre är på plats på kontoret.

Divider-01

Kommentera gärna detta inlägg med vad ni vill veta mer om eller om ni har några frågor. Vi försöker hela tiden att komma på nya tips & trix som kan hjälpa dig som användare av systemet i ditt dagliga arbete.

 

Release Notes Tellus Voice 2.0.3.5 — 10 maj, 2017

Release Notes Tellus Voice 2.0.3.5

tellus-voiceIn Tellus Voice 2.0.3.5 we have added the Tellus Hub configuration file that was missing in Tellus Voice 2.0.3.4, the configuration file resulted in problems with MWI.

We have updated the settings for Tellus Voice, regarding local and remote port. The settings are still located at Tellus Voice settings in the Administration at Tellus Web.

  • The setting Port is used as local sip port.
  • The remote port can be configured by typing registrar:port in the setting Registrar (PBX)

Sip provider settings

  • In example above Tellus Voice is configured to listen on 5060 for incoming traffic and using 5061 when connecting to the PBX